Kutatási témáink

Az alábbi felsorolás a nyertes pályázatokon alapuló kutatási projekteinket tartalmazza. Az alábbi projekteken túl kutatóink számos más kutatásban vesznek részt, melyekről a kutatói profiloldalakon található bővebb információ.

A projekt nevére kattintva a projektről részletes tájékoztatást olvashat.

1. A magyar társadalom szerkezete, mobilitás a magyar társadalomban

Kiválósági Együttműködési program - Mobilitás Kutatási Centrum (Kovách Imre)

EFOP – Gyerekesély Kutatócsoport Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása (Husz Ildikó)

Determinants of (welfare) policy attitudes: general moral principles, issue framing and survey design (Janky Béla)

Az iskola nem sziget. Oktatási és társadalmi rezliencia multietnikus környezetben (Papp Z. Attila)

Munkás-társadalom történet (Valuch Tibor)

Társadalmi mobilitás és etnicitás: Az iskolai sikeresség útjai, kimenetei és rejtett költségei (Durst Judit)

Cirkuláció és disszenzus a magyar kulturális elitben (Kristóf Luca)

Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban (Kovách Imre)

"Kínai a családban". Magyar-kínai viszonyok Magyarországon az interetnikus párkapcsolatok és a magyar bérszülők kínai családokhoz fűződő viszonyának tükrében. (Kovács Nóra)

Roma közösségek kutatása modern módszertani alapokon a 21. században (Kállai  Ernő)

2. Speciális helyzetű társadalmi csoportok

EFOP – Gyerekesély Kutatócsoport Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása (Husz Ildikó)

Az iskola nem sziget. Oktatási és társadalmi rezliencia multietnikus környezetben (Papp Z. Attila)

Lakáshitellel eladósodott családok helyzetének vizsgálata (Csizmady Adrienne)

A homoszexualitás 20. századi társadalomtörténete az 1990 előtti Magyarországon (Takács Judit)

A roma médiakép 1988-2015: állandó és változó diszkurzív stratégiák és reprezentációs rezsimek (Messing Vera)

Nevelési modellek, oktatási stratégiák - Fókuszban a roma közösség (Bogdán Péter)

Roma közösségek kutatása modern módszertani alapokon a 21. században (Kállai  Ernő)

3. Család, gyerekek, férfi és női szerepek, öregedő társadalmak

Intézményi reformok öregedő társadalmakban: jogi és politikai aspektusok (Bartha Attila)

Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében (Tardos Katalin)

Az abortuszszabályozás szigorításának hatása az újszülöttek egészségére, valamint a gyerekek és a szülők gazdasági, társadalmi jellemzőire (Hajdu Gábor)

A homoszexualitás 20. századi társadalomtörténete az 1990 előtti Magyarországon (Takács Judit)

4. Oktatás és munkaerőpiac

EFOP – Gyerekesély Kutatócsoport Integrált gyermekprogramok szakmai támogatása (Husz Ildikó)

Az iskola nem sziget. Oktatási és társadalmi reziliencia multietnikus környezetben (Papp Z. Attila)

Társadalmi mobilitás és etnicitás: Az iskolai sikeresség útjai, kimenetei és rejtett költségei OTKA (Durst Judit)

Nevelési modellek, oktatási stratégiák - Fókuszban a roma közösség (Bogdán Péter)

Quality of Jobs and Innovation Generated Employment Outcomes (Illéssy Miklós)

Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztésben. Különbségek és egyenlőtlenségek a munkaerő-piaci lehetőségek, a személyes kapcsolathálók és a munka-magánélet egyensúlya tekintetében (Tardos Katalin)

5. A társadalmi rend építőkövei

ERC No Sword Bites So Fiercly as an Evil Tongue? Gossip Wrecks Reputation, but Enhances Cooperation (Takács Károly)

Pletyka, reputáció és kooperáció: A társadalmi rend informális építőkövei (Számadó Szabolcs)

Versengés és negatív hálózatok. A negatív kapcsolatok eredet, dinamikája és káros következményei (Takács Károly)

Emlékezettörténet Keleten: Magyarország 1945-2004 (Zombory Máté)

Cultural heritage and social cohesion (Kovách Imre)

6. Állami intézmények működése, működésük hatékonysága és hatása a társadalomra

COURAGE Cultural Opposition: Understanding the Cultural Heritage of Dissent in the Former Socialist Countries (Kovács Éva)

INVOlvement of Trade UNions in the European Semester (Albert Fruzsina)

Intézményi reformok öregedő társadalmakban: jogi és politikai aspektusok (Bartha Attila)

Determinants of (welfare) policy attitudes: general moral principles, issue framing and survey design (Janky Béla)

Büntetőjogunk szabályozási újdonságai-a jogtudatban (Hollán Miklós)

A punitív büntetőpolitika hatása a büntetéskiszabásra és ennek költségvetési hatásai  (Tóth Mihály)

A kormányzás és a közpolitikai döntések minősége: Egy Big Data megközelítés (Sebők Miklós)

A jogosultság kultúra hiánya a közép-európai jogi kultúrákban. Mítosz vagy valóság? (Fekete Balázs)

Judicial Constraints on Legislatures in Central Europe (Pócza Kálmán)

Közpolitika dinamikája Magyarországon (Boda Zsolt)

Mércék a politikában: a politika realista megközelítése (Szűcs Zoltán Gábor)

Magyarország közpolitikai lehetőségei az Európai Unióban – a jogi keretek elemzése (Varju Márton)

Civil társadalom és a demokratikus intézmények minősége (Farkas Eszter)

A piacgazdaság jogi garanciái (Mezei Kitti)

7. Politikai attitűd, részvétel, kommunikáció

Politikai kommunikáció Magyarországon, 1990-2015 (Kiss Balázs)

Részvétel, képviselet, pártosság. Választáskutatás, 2018. (Szabó Andrea)

Surveying the protesters: standardizing methodology and building an online panel of protesters (Mikecz Dániel)

Képviselői munka és választási eredmények (Papp Zsófia)

Mapping the radical right populism and their discourses in public spheres: the case of Romania and Hungary (Szabó Gabriella)

Populism in policy-making (Bartha Attila)

A pártos polarizáció okai és hatásai az európai demokráciákban (Patkós Veronika)

8. Felelős várostervezés, fenntartható vidékfejlesztés, környezetvédelem

A várostervezés szociológiája-várostervezés és társadalom (Csizmady Adrienne)

Lakáshitellel eladósodott családok helyzetének vizsgálata (Csizmady Adrienne)

Az agrár és vidékfejlesztési politikák hatása a helyi élelmiszertermelésre (Megyesi Boldizsár)

Societal challenges of energy use (Kőszeghy Lea)

Az egészséges környezethez való jog értelmezése és érvényesülése Kelet-Közép-Európában – jogi és közpolitikai keretek (Kecskés Gábor)

9. Magyarországi kisebbségek, határon túli magyarok, kisebbségi kérdés Európában, migráció

Kisebbségi magyar közösségek történeti adatbázisa (Bárdi Nándor)

A személyi elvű autonómiák belső dinamikája Közép- és Délkelet-Európában: öt ország összehasonlító elemzése (Dobos Balázs)

A magyarországi német szervezetek helyi és regionális szintű aktivitása 1924 és 1945 között (Eiler Ferenc)

Németek Magyarországon 1950-1990 (Tóth Ágnes)

Kétoldalú szerződéses kapcsolatok és kisebbségvédelem Közép- és Délkelet-Európában (Vízi Balázs)

A kisebbségi jogok erősítése Európában a csoportos perlés lehetőségével (Körtvélyesi Zsolt)

Az etnikai gazdaság intézményesülésének a kísérletei a romániai és a szlovákiai magyarok körében (Csata Zsombor)

Kisebbségi kérdés a magyar-román diplomáciai kapcsolatokban Bethlen István minizsterelnöksége idején (Kalmárné Marchut Réka)

Mobility and Inclusion in Multilingual Europe (Vízi Balázs)

Magyar diaszpóra és diaszpóra-politika (Kovács Eszter)

A globális hierarchiák poszt-koloniális és poszt-szocialista percepciója: a hollandiai indonézek és magyarok esete (Hunyadi Márton)

Magyarok Németországban (Feischmidt Margit)

Genezys 2015. Kárpát-medencei ifjúságkutatás (Papp Z. Attila)

A kisebbségi civil-nonprofit szervezetek működési sajátosságai Magyarországon, Romániában és Szlovákiában (Morauszki András)

"die helfte hier und die helfte zu hause" A magyarországi németek története, 1944-1953. Dokumentumkötet. (Tóth Ágnes)

10. Algoritmusok vezérelte társadalom, social media szerepe, Big Data

Számítógépes Társadalomtudomány témacsoport

Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései (Ződi Zsolt)

Egy online közösségi hálózat életciklusa: big data elemzés (Ságvári Bence)

Algorithmed Public Spheres (Ságvári Bence)

11. A társadalomtudományi kutatás módszerei, új módszertani trendek

Számítógépes Társadalomtudomány témacsoport

Text Mining and the Quantitative Analysis of Political and Legal Texts (Sebők Miklós)

(Disz)kontinuitások - A magyar szociológia 1960 és 2010 között (Kovács Éva)

Empirikus kutatás és a jogtudomány - Jogrendszerek minősítése indexek segítségével (Lőrincz Viktor)