Mobilitás Kutatási Centrum


MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
DE Bölcsészettudományi kar, Politikatudományi és Szociológiai Intézet


ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociális Munka Tanszék

A Mobilitás Kutatási Centrum célja a társadalmi, munkaerőpiaci, iskolai és területi mobilitás új összetevőinek az elemzése interdiszciplináris kutatási keretben.

A kutatás tematikai keretét az MTA TK-ban kidolgozott új társadalom modell (integrációs modell) biztosítja, amely a korábban használt rétegződési sémákhoz képest sokkal több társadalmi jellemzőt foglal magában, szignifikáns elemzést biztosít a jelenkori magyar társadalom egyenlőtlenségeinek és az azokat létrehozó társadalmi, gazdasági és politikai mechanizmusok megértéséhez.

A projekt részletes leírása itt olvasható.


2018. június 21. 
Mobilitás és immobilitás a magyar társadalomban
Projektnyitó konferencia az MTA Humán Tudományok Kutatóházában
Program és részletes információ itt olvasható
A nyitókonfrencián elhangzott előadások anyagai itt találhatók.
A nyitókonferencián készült fotók itt tekinthetők meg.

2019. május 21.
Könyvbemutató :: Jelentések a társadalmi integrációról
Az MTA Kiválósági Együttműködési Program Mobilitás Kutatási Centrum sajtóbemutatóval egybekötött workshopot szervezett a
Származás és integráció a mai magyar társadalomban és A magyar társadalom és a politika, 2019 című köteteinek bemutatására

A könyvbemutató programja

Sajtóközlemény

Fotók

Sajtóvisszhang

A kötetek letölthetők a borítóképekre kattintva

 

 

2019. november 14.
Mobilitás, integráció és egyenlőtlenségek a magyar társadalomban 
Konferencia

Program     Meghívó     Absztraktok    Előadók, szerzők  A konferencián készült fotók