Mobilitás Kutatási Centrum


MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
DE Bölcsészettudományi kar, Politikatudományi és Szociológiai Intézet


ELTE Társadalomtudományi Kar, Szociális Munka Tanszék

 

A Mobilitás Kutatási Centrum célja a társadalmi, munkaerőpiaci, iskolai és területi mobilitás új összetevőinek az elemzése interdiszciplináris kutatási keretben.

A kutatás tematikai keretét az MTA TK-ban kidolgozott új társadalom modell (integrációs modell) biztosítja, amely a korábban használt rétegződési sémákhoz képest sokkal több társadalmi jellemzőt foglal magában, szignifikáns elemzést biztosít a jelenkori magyar társadalom egyenlőtlenségeinek és az azokat létrehozó társadalmi, gazdasági és politikai mechanizmusok megértéséhez.

A projekt részletes leírása itt olvasható.

2018. június 21.

Mobilitás és immobilitás a magyar társadalomban
Projektnyitó konferencia az MTA Humán Tudományok Kutatóházában
Program és részletes információ a képre kattintva olvasható

 

A nyitókonfrencián elhangzott előadások anyagai itt találhatóak.

A nyitókonferencián készült fotók itt tekinthetők meg.