Társadalmi Ökológiai és Klíma Kutatási Centrum - Bemutatkozás

A természetben, a társadalmak életében és a tudományos kutatások területén bekövetkezett változások hatásai Magyarországot is komolyan érintik. Módszertani szempontból indokolt olyan vizsgálati és mérési eljárások kidolgozása és azok alkalmazása, amelyek segítségével meg lehetne vizsgálni, hogy a társadalmi változások hogyan és miért járulnak hozzá a természet változásaihoz, természet változásai milyen társadalmi változásokat indítottak el, és hogy a különböző társadalmak és a különböző társadalmi csoportok hogy tudnak alkalmazkodni a természet változásaihoz.

A Társadalmi Ökológiai és Klíma Kutatási Centrum missziója, hogy intézményes szinten is bekapcsolódjon a nemzetközi kutatásokba, és a hazai ökológiai- és klímakutatások társadalmi aspektusai vizsgálatának egyik központja legyen. A kutatócsoport igyekszik elősegíteni, hogy Magyarországon a természet változásai miatt már elkerülhetetlenül bekövetkező társadalmi változások minél kisebb társadalmi veszteségekkel következzenek be.

A Centrum tevékenységei közé tartozik a TK-ban folyó kutatások áttekintése és közös felületen történő bemutatása; hazai és külföldi szakemberek részvételével tematikus előadás-sorozatok, konferenciák szervezése; felsőoktatási partnerintézményekből hálózat kialakítása; részvétel felsőoktatási tananyagok fejlesztésében, kurzusok tartásában; részvétel közös kutatások tervezésében és megvalósításában. A kutatócsoport arra törekszik, hogy Magyarországon a téma vezető kutatóhelyévé váljon, és hogy koordináló szerepet töltsön az ezzel a kérdésekkel foglalkozó kutatóintézetek, kutatócsoportok és felsőoktatási intézmények között.

A Centrum vezetői: Ferencz Zoltán és Megyesi Boldizsár (TK SZI)

KUTATÓK

Antal Z. László (TK Szociológiai Intézet)
Acsády Judit (TK Szociológiai Intézet)
Csizmady Adrienne (TK Szociológiai Intézet)
Ferencz Zoltán (TK Szociológiai Intézet)
Kecskés Gábor (TK Jogtudományi Intézet)
Kerényi Szabina (TK Szociológiai Intézet)
Kovách Imre (TK Szociológiai Intézet)
Kőszeghy Lea (TK Szociológiai Intézet)
Megyesi Boldizsár (TK Szociológiai Intézet)
Mikecz Dániel (TK Politikatudományi Intézet)
Oross Dániel (TK Politikatudományi Intézet)