Vigvári András

Vigvári András
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI)
Kutatási területek

térbeli egyenlőtlenségek, város-vidék kapcsolatok, etnicitás, társadalomtörténet, etnográfia, térbeli kirekesztés

Kiemelt publikációk

Gerőcs Tamás, Vigvári András (2017): The Concept of ‘Peasant Embourgeoisement’ in the Perspective of Different Historical Conjunctures In: Sudia Universitatis Babes-Bolyai Sociologia 62:(1) pp. 85-104. 

Vigvári András (2017): Kettős kihívás előtt. A hallgatás megtörése és a megosztás felelősége a kortárs terepkutatásokban. In: Szociológiai Szemle 27:(2) pp.41-53. 

Vigvári András (2016) Rural poverty in urban spaces of Budapest. Research proposal for examining spatial inequality in contemporary Hungary. In Socio.huSocial Science Review. Space and Society. Special Issue in English no 4. 47-61. http://www.socio.hu/uploads/files/2016en/vigvari.pdf

Szeitl Blanka-Vigvári András (2016): Pillanatképek a Hős utcábólKutatási jelentés. http://angelusz.elte.hu/sites/default/files/Pillanatk%C3%A9pek_a_H%C5%91s_utc%C3%A1b%C3%B3l_kutat%C3%A1si_jelent%C3%A9s.pdf

Vigvári András (2016) A napszámtól a bérmunkáig: a mezőgazdasági idénymunka változó formái egy kelet-magyarországi példán keresztül. In Erdélyi Társadalom 2016/1, 73–90. 

Vigvári András (2015) Vissza a tanyákra - egy cigány család újrakezdési esélyei a szabolcsi pusztai világban. In Virág Tünde (szerk). (2015) Törésvonalak. Szegénység és etnicitás vidéki terekben. Argumentum, Budapest  211–227.

Vigvári András (2013) Utcaharc: egyeztetési eljárások az egyik tiszakerecsenyi utcában. In Kovács Éva – Vidra Zsuzsanna – Virág Tünde (szerk.) Kint és bent. Lokalitás és etnicitás a peremvidékeken, L’Harmattan 303–319.

Projektek

2016- MTA KRTK Regionális Kutatások Intézet:  Helyi közpolitikák és a marginalitás (újra)termelődése hanyatló városokban OTKA kutatás (Kutatásvezető: Virág Tünde)

2015- MTA TK Szociológiai Intézet: (Disz)kontinuitások. A magyar szociológia 1960 és 2010 között OTKA kutatás (Kutatásvezető: Kovács Éva)

2014-2016 Kontúr Közhasznú Egyesület - ELTE Angelusz Róbert Társadalomtudományi Szakkollégium: Nyitottabb Hős utcát kutatási projekt. A kőbányai Hős utcai kolónia városszociológiai kutatása. (Kutatásvezető: Szeitl Blanka és Vigvári András) http://angelusz.elte.hu/Pillanatkepek_a_Hos_utcabol 

2013-2015 MTA-KRTK Regionális Kutatások Intézet OTKA Etnikai és szociális törésvonalak a helyi társadalmakban (kutatásvezető: Virág Tünde)

2012-2015 Anblokk Egyesület Ellenpedagógia a Kádár-korszakban (kutatásvezető Kovai Melinda és Neumann Eszter).

2011-2013 MTA TK Szociológia Intézet Kint és bent háromszorosan. Lokalitás és etnicitás a peremvidékeken OTKA kutatás (Kutatásvezető: Kovács Éva)