Vastagh Zoltán

Vastagh Zoltán
Tudományos segédmunkatárs (TK Gyerekesély)
Kutatási területek

Szegénység, gyermekszegénység, jövedelmi egyenlőtlenségek, társadalmi struktúra-, rétegződés