Vadász Vanda

Vadász Vanda
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (MTA TK JTI)
Kutatási területek

Nemzetközi magánjog, kulturális javak védelme, állami immunitás

Kiemelt publikációk
  • Vanda Vadász: Lessons of Sevso Case - Restitution Challenges of the Illegally Exported Cultural Property. In: Marcell Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga (szerk.): Hungarian Yearbook of International and European Law 2016. Hague: Eleven International Publishing, 2017.
  • Vadász Vanda: A Seuso eset tanulságai a jogellenesen külföldre vitt kulturális javak visszaszolgáltatása kapcsán. Magyar Jog, 64. évf., 2017
  • Szabó Sarolta, Raffai Katalin, Vadász Vanda (szerk.): Nemzetközi magánjog – Jogszabály- és jogesetgyűjtemény. Budapest: Pázmány Press, 2017.
  • Vadász Vanda: Szemelvény a Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása köréből – tekintettel a magyar bíróságok legújabb esetjogára. Külgazdaság Jogi Melléklete LXI, 2017.