Tölgyessy Péter

Tölgyessy Péter
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK PTI)
Kutatási területek

A magyar modell válsága, A helyreállított alkotmányosság gondjai

Kiemelt publikációk

• Vissza a kezdőkörbe. In: A köztársasági Alkotmány 20 éve (társszerkesztő: Zeller Judit). Pécsi Alkotmányjogi Műhely Alapítvány, Pécs 2010.
• A hatalommegosztás alkotmányos intézményei húsz évvel a parlamentarizmus helyreállítása után In: A rendszerváltás húsz éve. MTA PTI és L'Harmattan Kiadó, Budapest 2009.
• Parlamentarizmus Magyarországon. In: Mi fenyegeti a köztársaságot? szerk: Majtényi László és Szabó Máté Dániel Eötvös Károly Közpolitikai Intézet, Budapest 2009.
• Értelmiség és a rendszerváltás. Politikatudományi Szemle 2008/3 szám
Szabadelvű átmenet. 1989-1990 In: A liberalizmus folytonossága Új Mandátum Könyvkiadó Budapest 2008.
• Túlterhelt demokrácia. In: Túlterhelt demokrácia. Alkotmányos és kormányzati alapszerkezetünk (szerk: Gombár Csaba) Századvég, Budapest, 2006.
• Folytonos alkotmányozás (Bevezető tanulmány az Alkotmány kommentárja elé). In: Az Alkotmány kommentárja szerk: Jakab András Századvég Könyvkiadó 2009. Budapest
• Peregruzsennaja Gyemokracija In: Holodnaja Grazsdanszkaja Vojna. Novoje Lityeraturnoje Obozrenyije Moszkva 2009

Projektek

Magyarország utolsó harminc évének politikatörténeti összefoglalója, nagymonográfia