Szirmai Viktória

Szirmai Viktória
CV letöltése Kutatóprofesszor (MTA TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi integráció és társadalompolitika osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: MTA doktora, DSc.
  • Szervezési felelősségi körök: Széchenyi-díjas kutatóprofesszor
  • E-mail: szirmai.viktoria@tk.mta.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700, 2246742 / 5430
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.37.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

város-, illetve regionális szociológia, környezetszociológia, társadalmi konfliktusok, társadalmi versenyképesség, társadalmi egyenlőtlenségek, klímaváltozás, társadalmi jól-lét

Kiemelt publikációk

 

 

 

Szirmai V. (2018) Enyedi György és az európai regionális fejlődés térbeli társadalmi problémái. In: Fata Ildikó, Gajzágó Éva Judit, Schuchmann Júlia (szerk.)

Szirmai V. Az új városi urbanizációs modell szocialista és/vagy globális természete. TÉR ÉS TÁRSADALOM 31:(3) pp. 25-43. (2017)

Szirmai V (ed) “Artificial Towns” in the 21st Century: Social Polarisation in the New Town Regions of East-Central Europe, Budapest: Institute for Sociology Centre for Social Sciences Hungarian Academy of Sciences, 2016. 501 p.

Szirmai Viktória (szerk.) (2015): A területi egyenlőtlenségektől a társadalmi jól-lét felé, Székesfehérvár: Kodolányi János Főiskola, 480 p.

Viktória Szirmai (ed.) (2015): From Spatial Inequalities to Social Well-being, Székesfehérvár: Kodolányi János University of Applied Sciences, 187 p.

Szirmai V. (szerk.) (2013): Csinált városok a XXI. század elején: Egy "új" városfejlődési út ígérete, Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, 287 p.

Szirmai, V. - Fassmann, H (eds)  (2012): Metropolitan Regions in Europe, Budapest - Wien, Austrian-Hungarian Action Fund, 357 p.

Szirmai V. (ed) (2011): Urban Sprawl in Europe: Similarities or Differences? Budapest, Aula Kiadó, 280p.
Szirmai V. (szerk.) (2009): A várostérségi versenyképesség társadalmi tényezői. Hogyan lehetnek a magyar nagyvárosok versenyképesebbek? Pécs - Budapest, Dialóg Campus Kiadó, 319 p.

Szirmai V. (1999): A környezeti érdekek Magyarországon, Budapest, Pallas Stúdió, 191 p.

Enyedi Gy. - Szirmai V. (1992): Budapest. A central european capital. (In the World Cities Series), London, Belhaven Press a division of Pinter Publishers LTD., 183 p.

Szirmai V. (1988): "Csinált" városok. (Gyorsuló Idő sorozat) Budapest, Magvető Kiadó, 240 p.

Projektek

2017- 2020 Társadalmi innovációk fenntarthatóságának vizsgálata városi terekben ( kutatásvezető) 

Social Polarisation in the New Town Regions of Hungary and Central Europe: Impacts of Transition and Globalisation
Kutatásvezető: Prof. Dr. Szirmai Viktória DSc.
OTKA K 106169 2013. január 1 - 2015. december 31.

Társadalmi konfliktusok - Társadalmi jól-lét és biztonság - Versenyképesség és társadalmi fejlődés
Kutatásvezető: Prof. Dr. Szirmai Viktória DSc.
TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0069, 2013. március 1 - 2015. február 28.