Szabó Andrea

Szabó Andrea
CV letöltése

Osztályvezető

Tudományos munkatárs (MTA TK PTI)
Kutatási területek

Politikai részvétel, politikai szocializáció, választói magatartás, társadalmi integrációs folyamatok

Kiemelt publikációk

Kovách Imre – Kristóf Luca – Szabó Andrea: Társadalmi integráció, dezintegráció és társadalmi rétegződés. socio.hu 2015/3. sz. 63–83. p. DoI: 10.18030/socio.hu.2015.3.63.

Szabó Andrea – Gerő Márton: Politikai tükör. Jelentés a magyar társadalom politikai gondolkodásmódjáról, politikai integráltságáról és részvételéről, 2015. MTA TK SZI. pp. 96.

Szabó Andrea–Mikecz Dániel: After the Orbán-revolution: the awakening of civil society in Hungary? In: Geoffrey Pleyers, Ionel N Sava (szerk.): Social Movements in Central and Eastern Europe: A renewal of protests and democracy. Bucarest: Editura Universităţii din Bucureşti, 2015. pp. 34–43.

Szabó Andrea–Oross Dániel: Students' relationship to democracy. In: Szabó Andrea (ed.): Political Orientations, Values and Activities of Hungarian University and College Students. 82 p. Prague: Heinrich Böll Stiftung, 2013. pp. 9–20.

Szabó Andrea, Oross Dániel: Political participation amog hungarian youth. In: Szabó Andrea (ed.): Political Orientations, Values and Activities of Hungarian University and College Students. 82 p. Prague: Heinrich Böll Stiftung, 2013. pp. 31–48

Szabó Andrea, Oross Dániel: A múlt jelene - a Kádár-korszak megítélése a fiatalok körében. METSZETEK - TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2:(2-3) pp. 97–116. (2013)

Szabó Andrea, Kiss Balázs: Konfliktus és generáció: A generációs konfliktusok kutatásának fogalmi kiindulópontjai. POLITIKATUDOMÁNYI SZEMLE XXII:(4) pp. 97–115. (2013)

László Laki, Andrea Szabó: The Hungarian world according to the young...In: Bódi Ferenc, Fábián Gergely, Lawson R. Thomas: Local Organization of Social Services in Hungary: Crises, Reactions, Changes. 476 p. Bremen: Europäischer Hochschulverlag GmbH, 2012. pp. 337–357. (Studies in comparative social pedagogies and international social work and social policy; 22.)

Szabó Andrea: A magyar egyetemisták és főiskolások társadalmi helyzete. In: Szabó Andrea (szerk.): Racionálisan lázadó hallgatók 2012: Apátia - Radikalizmus - Posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében I. 240 p. Szeged: Belvedere Meridionale, 2012. pp. 25–43.

Szabó Andrea, Oross Dániel: A demokratikus részvétel tendenciái a magyar egyetemisták és főiskolások körében. In: Szabó Andrea (szerk.): Racionálisan lázadó hallgatók 2012: Apátia - Radikalizmus - Posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében I. 240 p. Szeged: Belvedere Meridionale, 2012. pp. 65–110.

Szabó Andrea, Kern Tamás: A magyar fiatalok politikai aktivitása. In: Bauer Béla, Szabó Andrea (szerk.): Arctalan (?) nemzedék: Ifjúság 2000–2010. 391 p. Budapest: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI), 2011. pp. 37–80.

Szabó Andrea, Kern Tamás: A politikai közéleti részvétel alakulása Magyarországon, 2006-2010. In: Tardos Róbert, Enyedi Zsolt, Szabó Andrea (szerk.): Részvétel, képviselet, politikai változás. 495 p. Budapest: DKMKA - Corvinus, 2011. pp. 17–56.

Szabó Andrea: A politikai tiltakozás elmélete. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2:(2) pp. 121–137. (2010).

Szabó Andrea: Tiltakozzunk! De csak jogszerűen?! A politikai tiltakozások fogalomtípusai és formái. JOG ÁLLAM POLITIKA: JOG- ÉS POLITIKATUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 2:(3) pp. 101–115. (2010).

Szabó Andrea–Bauer Béla: Ifjúság2008. Budapest: Mobilitás, 2009. 147 p.

Projektek

OTKA K 108836 jelű, Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban című kutatás

ESS Magyarország

BBC Rétegződéskutatás

OTKA PD 105100 Radikalizmus, posztmaterializmus, apátia – A magyar egyetemisták és főiskolások közéleti aktivitásának és politikai gondolkodásmódjának új trendjei. Aktív Fiatalok Kutatócsoport egyetemista, főiskolás vizsgálatai

„Ifjúság” nagymintás ifjúsági vizsgálatok

Tiltakozáskutatás