Patakfalvi-Czirják Ágnes

Patakfalvi-Czirják Ágnes
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (MTA TK KI)
Kutatási területek

populáris kultúrakutatás, nacionalizmus, székely zászló, székely identitáskonstrukciók, Moldova Köztársaság

Kiemelt publikációk

1. (2016) Gloomy Sunday. The Hungarian 'Suicide Hymn' between the Myths and Interpretations. In Emilia Barna – Tófalvy Tamás: Made in Hungary. Routledge: New York-London.

2. (2016) Nemzeti csoportkép. A székely identitás mint kategória alakulása a rendszerváltás óta. In Földes Gy. - Antal A. (szerk.): Holtpont. Társadalomkritikai tanulmányok Magyarország elmúlt 25 évéről. Napvilág Kiadó: Budapest.

[(2016) National Tableau. The Szekler Identity as Category from the Change of the Regime. In. Földes Gy. - Antal A. (ed.): Deadlock. Critical Social Studies Hungary last 25 Years. Budapest: Napvilág Kiadó.]

3. (2015) Szimbolikus konfliktusok és performatív események a „székely zászló” kapcsán. In Regio. Kisebbség, Kultúra, Politika, Társadalom. Vol 23. nr. 2.

[(2015) Symbolical Conflicts and Performative Events Connected to the Szekler Flag. In Regio, 23 (2).]

4. (2015) Respect to the Blood: The Hungarian “Radical Galaxy” and the “National Hip Hop”. In. A. Dhoest – S. Malliet – J. Haers – B. Segaert (ed.): The Borders of Subcultures: Resistance and the Mainstream. Routledge: London, New York

5. (2013) Thirsty for Science? Social conceptions of the research activity, the factors influencing career choices and the social impacts of the Researchers' Nights. Hétfa Kutatóintézet: Budapest (Geambasu Réka-Kardon Béla-Megyesi Boldizsár-Patakfalvi-Czirják Ágnes).

6. (2011) Sounds of Cluj. Scena muzicii electronice din Cluj. In. Kiss T. - Barna G. - Kozák Gy. (ed.): Tinerii maghari din Romania. Dimensiuni comparative. Institul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale. Cluj-Napoca.

[(2011) Sounds of Cluj. Electronical Music Scene in Cluj-Napoca. In. Kiss T. - Barna G. - Kozák Gy. (ed.): Hungarian Youths from Romania. Comparative Dimensions. Institul pentru Studierea Problemelor Minoritatilor Nationale. Cluj-Napoca.]

Aktuális kézirat

„Borders of a Borderland. Everyday Nationalism in Moldova Today” - manuscript

„Székely zászló. A tárgy biográfiája” - PhD kutatás és a dolgozat

„The Szekler Flag. The biography of the object” - PhD research and thesis