Mikecz Dániel

Mikecz  Dániel
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK PTI)
Kutatási területek

Társadalmi mozgalmak, politikai tiltakozás, radikális jobboldal, politikai részvétel,  ökológiai mozgalmak, klímatudatosság, civil társadalom

Kiemelt publikációk

Mikecz, Dániel (2018): Environmentalism and civil activism in Hungary. In: Marczin Moskalewicz and Wojchiech Przybylski (eds.) Understanding Central Europe. London; New York, Routledge Taylor & Francis Group

Mikecz Dániel, Böcskei Balázs (2017): Túl az univerzalitáson: az aktivizmus új mintái Magyarországon. In: Boda Zsolt, Szabó Andrea (szerk.): Trendek a magyar politikában 2. A Fidesz és a többiek: pártok, mozgalmak, politikák, Budapest, Napvilág Kiadó

Mikecz, Dániel (2016): Democratization, Political Participation and Social Media, Budapest, CEU, Frontiers of Democracy Working Papers

Arató Krisztina, Mikecz Dániel (2015): Civil társadalom, szociális partnerek, társadalmi mozgalmak. In: Körösényi András (szerk.): A magyar politikai rendszer - negyedszázad után, Budapest, Osiris Kiadó

Mikecz, Dániel (2015): Changing movements, evolving parties: The partyoriented structure of the Hungarian radical right and alternative movement, Intersections: East European Journal of Society and Politics 1:(3) pp. 101-119.

Miklós Antal - Dániel Mikecz (2013) : Answer or publish - an online tool to bring down the barriers to participation in modern democracies. InInternational Journal of Public Policy  Vol.9, No.1/2. 131-141. 

Mikecz Déniel (2013): Köztér és köztársaság: 4K! In Krasztev Péter - Jon Van Til (szerk.): Tarka ellenállás. Kézikönyv rebelliseknek és békéseknek. Budapest: Napvilág.
 
Mikecz Dániel (2013): Answer or publish - an online tool to bring down the barriers to participation in modern democracies. In International Journal of Public Policy 2013 Vol.9, No.1/2. 131-141.
 
Mikecz Dániel (2013): Új pártok, változó mozgalmak. A radikális jobboldali és az alternatív mozgalmak pártosodása. In Körösényi András -  Boda Zsolt (szerk.): Van irány? Trendek a magyar politikában. Budapest: MTA TK PTI - Új Mandátum.