Kovách Imre

Kovách Imre
CV letöltése

Osztályvezető

Tudományos tanácsadó (MTA TK SZI)
 • Osztály: Társadalmi integráció és társadalompolitika osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: MTA doktora, DSc.
 • E-mail: kovach.imre@tk.mta.hu
 • Telefonszám: +36 1 2246731, +36 1 2246700 / 5197
 • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.32.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

vidék- és településszociológia, társadalmi rétegződés és integráció , elitek, fejlesztés-és projekt szociológia, hatalmi viszonyok

Projektek
 • Integrációs és dezintegrációs folyamatok a mai magyar társadalomban (OTKA 2013-2016)
 • Földből élők (OTKA 2012-2014)
 • Control Post ( EU, 2012-2014)
 • CPRA Agrieval (EU, 2012-2014)
 • Governance, Infrastructure, Lifestyle Dynamics and Energy Demand: European Post-Carbon Communities GILDED  (EU FP7 2008-2012)
 • Lagging behind or LEADER of local democracy (Finnish Ministry of Agriculture, 2010-2011)
 • Elit és innováció A magyarországi és határon túli elitcsoportok innovációs kapacitása és értékteremtő képessége Európai Uniós környezetben  (INNOTÁRS 2008-2010)    
 • A magyar politikai elit  (OTKA, 2009-2011)
 • Mezőgazdaság és globalizáció Latin-Amerikában és Közép-Európában, (TÉT 2008)
 • Gazdasági és kulturális elitek vizsgálata (OTKA 2007–2010)
 • Encouraging Collective Farmers Marketing Initiatives COFAMI (EU F6 2006–2008)
 • A kormányzati, gazdasági és civil érdekérvényesítés az EU-ban (2006-2009) Jedlik Ányos Program – résztvevő kutató
 • Farmers’ and Institutional Attitudes and Disposition to Adopt New Practices of Reformed CAP and Rural Development Policy in Enlarged EU Hungarian and Portuguese case  (HUNGARIAN–PORTUGUESE INTERGOVERNMENTAL S & T COOPERATION PROGRAMME 2004–2005)
 • Civil szervezetek a térségfejlesztésben (MTRFH 2005)
 • A Cognitive Approach to Rural Sustainable Development. The Dynamics of Expert and Lay Knowledges  CORASON (EU F6 2004–2006)
 • A magyar társadalom társadalom szerkezete és érdekviszonyai (Politikatörténeti Alapítvány 2003–2005)
 • Változó vidéki társadalom, új szereplők (OKTK 2005)
 • Tudástársadalom és vidékfejlődés (OTKA 2004– 2006)
 • Vidék 2004 (MEH 2004)
 • Halmozottan hátrányos helyzetű kistérségek és települések gazdasági és társadalmi felzárkóztatását szolgáló kutatás (EEKH 2004)
 • Building new relationship in rural areas under urban pressure RURBAN (EU F5 2002–2004)
 • A reputációs elit vizsgálata (XXI Századi Intézet 2001–2002)
 • A szociális földrogramok (OKTK 2001-2002)
 • Magyar és spanyol vidékfejlesztés összehasonlítása (IAESA – MTA 2001-2002)
 • A poltikai és kulturális elit (OTKA, 1999-2002)
 • A gazdasági elit szociológiai elemzése (MEH 2000-2001)
 • A családi gazdaságok (OTKA) (1999-2002)
 • Rural innovation EU COST A/12. (Leadership, local power and rural restructuring) (1998-2002) (EU)
 • De – peasantisation in late industrialised European countries (1999- 2000) (MTA, Finnish Ministry of Agriculture)  200 000 finn márka, 3 millió forint
 • A mezőgazdaság munkaerőpiaci változásai (OTKA, AKP, Közösen a Jövő Munkahelyeiért Alapítvány) (1998-2000)
 • Változó rurális imázsok (1999-2000) (Felsőoktatásfejlesztési Alapítvány)
 • A mezőgazdasági termelőszövetkezet vagyonának sorsa (OTKA, AKP) (1995-1999)
 • Actors of European countryside (Finnish Ministry of Agriculture, Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium) (1995-1998)
 • A fekete gazdaság és aktorai Észak - Kelet és Észak - Nyugat Magyarországon (AKP) (1999–2000)
 • A fekete gazdaság és kormányzati regulációja (OTKA 1996-1999)
 • A gazdasági, politikai és kulturális elit Magyarországon (OTKA 1999- 2000)
 • Az új gazdasági és politikai elit Magyarországon 1995-1998 (OTKA, SKP)
 • Polgárosodás (SKP) (1998)
 • Vidéki elit 1995- 1998 (OTKA és NSF)
 • Mezőgazdasági vállakozók (1994-95) (OKTK)
 • A mezőgazdasági privatizáció regionális hatásai (1993-94) (OKTK)
 • A mezőgazdasági privatizáció társadalmi hatásai 1993-94 (Népjóléti Minisztérium)
 • Social Stratification in Eastern Europe after 1989: 1992-1994 (NSF, OTKA, Politikai Tudományok Intézete) – résztvevő kutató
 • Agriculture after Collectivization 1991-1994 (MacArthur Foundation) – résztvevő kutató
 • Kisvárosi polgárok 1993-1994 (OTKA)
 • Polgárosodás, középrétegek 1991-1994 (OTKA)
 • Mezőgazdasági vállalkozók 1991-1993 (OTKA)
 • Gazdasági és társadalmi változások Bajna közsségben1985-1995 (OTKA és TS)
 • Történeti adatok számítógépes elemzése 1986-1990 (OTKA)
 • Mezőgazdasági kistermelők 1982-1988 (Társadalomtudományi Intézet)