Filó Mihály

Kutatási területek

eutanázia, életvégi döntések, a sértett beleegyezése, az önkárosítás jogfilozófiája és dogmatikája,  a jogi tárgy („Rechtsgut”), , bioetika és büntetőjog, terrorizmus és büntetőjog

Kiemelt publikációk
 • Filó, M. :Az eutanázia a büntetőjogi gondolkodásban, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2009. 353 o. 
 • Filó, M.: Tod im Gefängnis nach ungarischem Recht.  In: Tag, B. – Gross, D. (szerk.): Tod im Gefängnis: Hungerstreik, Suizid, Todesstrafe und „normaler Tod” aus rechtlicher, hstorischer und ethischer Sicht. Todesbilder. Studien zum gesellschaftlichen Umgang mit dem Tod, Band 7. Campus Verlag, Frankfurt, New York. 2012. 209-226. o. /német/
 • Filó, M.: Strafrechtsphilosophische Überlegungen über das Rechtsgut. In: Karsai, K.-Nagy, F.-Szomora, Zs (Hrsg.).: Freiheit- Sicherheit-(Straf)recht. Beiträge eines Humboldt-Kollegs. Schriften des Zentrums für europäische und internationale Strafrechststudien (ZEIS), Band 2.  V&R Unipress, Göttingen 2011. 65-73.o. /német/
 • Filó, M. (szerk.): Menschenwürdiges Sterben. Zur Rechtslage der Sterbehilfe in Europa.  Literatura Medica Kiadó, Budapest 2010. 117 o /német/
 • Filó, M.: Die Strafbarkeit der Suizidbeihilfe im ungarischem Strafrecht, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft  (ZStW) 2005 (117) Vol. 5.   952-965.o. /német/
 • Filó, M.: Nein zur aktiven Sterbehilfe - das Euthanasie-Urteil des ungarischen Verfassungsgerichtes,   Zeitschrift für Lebensrecht (ZfL) 2005/2. 59-62.o.
 • Filó, M.:Eutanázie v Madarsku – ústavněprávní zkouška (Sterbehilfe in Ungarn am     verfassungsgerichtlichen Prüfstand) Trestněprávní Revue. Prag.  2003/5.  27-31.o. /cseh/
 • Filó, M.: Radbruch naivitása: Herbert L.A. Hart a visszaható hatály tilalmáról, Világosság 2010. 143-156.o.
 • Filó, M.: A büntetőjog logikai zártsága és a jog nyitott szövedéke. L. A. Hart  jogfilozófiájában. In: Cs. Kiss, L.  (szerk.): Herbert L.A. Hart jogtudománya kritikai kontextusban. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 2014.  443-455.o.
 • Filó, M.: A kínzás jogállami apológiája? Kommentár a Daschner-ügyhöz, Fundamentum, 2005/3. 89-98.o.
Projektek
 • A jogi tárgy („Rechtsgut”)