Fejős Anna

Fejős Anna
Tudományos segédmunkatárs (TK SZI)
Kutatási területek

Társadalmi befogadás, részvétel, esélyegyenlőség.
Többség-kisebbség viszonya, roma közösségek, interszekcionalitás.
Kvalitatív módszertan, élettörténetek- és karrierutak szociológiája.
Jóléti államok és családpolitika Kelet-Európában.