Boda Zsolt

Boda Zsolt
CV letöltése

Főigazgató

Tudományos tanácsadó (MTA TK PTI)
Kutatási területek

Közpolitika, governance; bizalom-kutatás

Kiemelt publikációk
 • Boda, Zsolt - V. Patkós: “Driven by politics: agenda setting and policy making in Hungary, 2010-2014”, Policy Studies, 2018, 39(4), 402-421. IF: 0.714.
 • Boda Zsolt – Sebők Miklós (szerk.): A magyar közpolitikai napirend: Elméleti alapok, empirikus eredmények (Budapest, MTA TK PTI, 2018)
 • Boda Zsolt (szerk.): Bizalom és közpolitika. Jobban működnek-e az intézmények, ha bíznak bennük? (Argumentum Kiadó - MTA TK PTI, 2016).
 • Boda Zsolt – Medve-Bálint Gergő: “How perceptions and personal contact matter: The individual level determinants of trust in police in Hungary”, Policing and Society, 27(7) (2017), 732-749. IF: 1,61
 • Boda Zsolt, Szabó G., Bartha A., Medve-Bálint G., Vidra Zs.: “Politically driven. Mapping political and media discourses of penal populism – the Hungarian case”, East European Politics and Societies and Cultures, 2015 vol. 29 (4), 871-890. IF: 0,468
 • Medve-Bálint Gergő – Boda Zsolt: “The Poorer You Are, the More You Trust? The Effect of Inequality and Income on Institutional Trust in East-Central Europe.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2014 vol. 50 (3): 419-454. IF: 0,563
 • Boda Zsolt: “Homo Politicus - Towards a Theory of Political Action and Motivation”, World Political Science Review, 2013, 9 (1), 71-96.
 • Boda Zsolt: Legitimitás, bizalom, együttműködés. Kollektív cselekvés a politikában (Budapest, Argumentum Kiadó, 2013)
Projektek
 • 'DEMOS - Democratic efficacy and the varieties of populism in Europe', H2020 RIA project, 2018-2020. Beosztás: kutatásvezető, projekt koordinátor
 • „Populizmus a közpolitika- és jogalkotásban” NKFIH-OTKA kutatás, 2018-2021. Beosztás: kutatásvezető.
 • „The dynamics of trust in Europe”, EUROFOUND kutatás, 2017-2018. Beosztás: expert.
 • „A közpolitikája dinamikája Magyarországon”. OTKA kutatás, 2013-2017. Beosztás: kutatásvezető.
 • „New European Crimes and Trust-based Policy (FIDUCIA)” EU FP7 konzorciumi kutatás, 2012-2014, beosztás: a magyar kutatócsoport vezetője, Work Package vezető.
 • „Intézményi bizalom és a közpolitika eredményessége Magyarországon”, OTKA-kutatás, 2012-2014, beosztás: kutatásvezető
 • „Szükség van-e állampolgári bizalomra?” A Nemzeti Kulturális Alap alkotói ösztöndíja által támogatott projekt (2011-2012).
 • „Confidence in Justice (EUJUSTIS)” EU FP7 konzorciumi kutatás, 2009-2011, beosztás: a magyar kutatócsoport vezetője.
 • „A globális környezeti rezsimek és a magyar közpolitika”. OTKA kutatás, 2004-2007, beosztás: kutatásvezető.
 • “Social policy, regulation and private sector water supply”, UNRISD kutatás, 2005-2006, beosztás: a magyar kutatócsoport vezetője
 • „A civil szervezetek szerepe a gazdaság társadalmi szabályozásában”, Magyary Zoltán ösztöndíjjal támogatott kutatás, 2005-2006
 • „Politika az interneten”, OTKA-kutatás, 2002-2004, beosztás: résztvevő
 • „Globális ökopolitika. A nemzetközi környezeti közjavak és a kollektív cselekvés problémája.” Bolyai ösztöndíjjal támogatott kutatás, 2002-2004.
Aktuális kézirat

Bartha Attila – Boda Zsolt – Szikra Dorottya: „When populist leaders govern. Conceptualising populism in policy making”. Under review, Policy and Politics