Balázs Zoltán

Balázs Zoltán
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (MTA TK PTI)
  • Osztály: Demokrácia- és Politikaelméleti Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: balazs.zoltan@tk.mta.hu
  • Telefonszám: +36 1 224-6700 / 5315
  • Épület: T (Emelet, szobaszám: 2. 34.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Politikaelmélet, politikai filozófia, morálfilozófia – hatalom, értékek, irodalom és politika

Kiemelt publikációk

A magyar alkotmányossági trend és a 2010–11-es alkotmányozás.  In Boda Zsolt – Körösényi András (szerk.): Van irány? Trendek a magyar politikában. Budapest: MTA TK PTI – ÚMK. 2012. 242–262.
 
Két választás Magyarországon. Mikszáth és a reménytelen remény. Századvég 2012/2. 83–97.
 
Nemesek, polgárok, proletárok. Egy konzervatív nemzetfelfogás felé. Limes 2012/3. 9–14.
 
A jó vonzásában. Budapest: Helikon. 2011.
 
Kapitalizmus és a hatalom erőforrás-elmélete. Politikatudomány Online 2011/1–2.
http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=47207