Ambrus Mónika

Ambrus Mónika
CV letöltése Tudományos munkatárs (MTA TK JTI)
Kutatási területek
 • Antidiszkriminációs jog és annak jogérvényesítési mechanizmusai, mint például a bizonyítási teher megosztása, viktimizáció, egyenlő bánásmóddal foglalkozó hatóságok
 • A nemzetközi bíráskodás legitimációja a jogalkalmazói diskurzus alapján különböző jogterületeken, mint például nemzetközi emberi jog, nemzetközi büntetőjog, nemzetközi környezetvédelmi jog
 • Jogi designok a nemzetközi vízjogban
 • Vízszolgáltatásokhoz való hozzájutás emberi jogi szempontból
 • A komparatív jogi módszer alkalmazása a nemzetközi bíróságok gyakorlatában
 • Genocídium koncepciójának újraértelmezése, a genocídium és az antidiszkriminációs jog közötti kapcsolat elemzése
Kiemelt publikációk

Könyvek és fejezetek:

M. Ambrus, R.A. Wessel, ‘Between Pragmatism and Predictability: Temporariness in International Law’, 45 Netherlands Yearbook of International Law (2015).

M. Ambrus, K. Arts, H. Raulus, E. Hey (eds.), Irrelevant, Advisors or Decision-Makers? The Role of ‘Experts’ in International Decision-Making, 2014, Cambridge University Press.

M. Ambrus, K. Arts, E. Hey, H. Raulus, ‘The Role of Experts in International and European Decision-making Processes: Setting the Scene’, in: M. Ambrus, K. Arts, H. Raulus, E. Hey (eds.), Irrelevant, Advisors or Decision-Makers? The Role of ‘Experts’ in International Decision-Making, 2014, Cambridge University Press, pp. 1-16.

M. Ambrus, ‘The European Court of Human Rights and Standards of Proof: An Evidentiary Approach towards the Margin of Appreciation’, in: L. Gruszczynski and W. Werner (eds.), Deference in International Courts and Tribunals. Standard of Review and Margin of Appreciation, 2014, Oxford University Press, pp. 235-253.

M. Ambrus, Enforcement Mechanisms of the Racial Equality Directive and Minority Protection, Eleven International Publishing, 2011 (thesis).

 

Cikkek:

M. Ambrus, ‘Water Rights: Fragmented Rights?’, 17 International Community Law Review (2015) 37-67.

M. Ambrus, ‘Legitimacy Narratives in Polycentric Water Law and Governance: The Strategies of the Danube Commission’, 11 International Organizations Law Review (2014) 83-113.

M. Ambrus, ‘The European Court of Human Rights and Standards of Proof in Religion Cases’, 8 Religion and Human Rights (2013) 107-137.

M. Ambrus, ‘Through the Looking Glass of Global Constitutionalism and Global Administrative Law: Different Stories of Crisis in Global Water Governance?’ 6 Erasmus Law Review (2013) 32-49.

M. Ambrus, ‘The Precautionary Principle and A Fair Allocation of the Burden of Proof in International Environmental Law’, 21 Review of European Community and International Environmental Law (2012) 259-270.

M. Ambrus, ‘Genocide and Discrimination: Lessons to Be Learnt from Discrimination Law’, 25 Leiden Journal of International Law (2012) 935-954.

Projektek
 • Nemzetközi (kvázi-)bírósági gyakorlatok
 • Kockázat a nemzetközi jogban, kockázat-diskurzus az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatában
 • Bizonyítási standard az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatában
 • A komparatív jogi módszer a nemzetközi bíróságok és tribunálok gyakorlatában, különös tekintettel az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatára
 • A genocídium rekonceptualizálása, újragondolása
 • A bizonyítási teher megosztása az Európai Unió Bírósága és az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlatában