Albert Fruzsina

Albert Fruzsina
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (MTA TK SZI)
  • Osztály: Társas kapcsolatok és hálózatelemzés osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: albert.fruzsina@tk.mta.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700, 2240777 / 5434
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.11.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

kapcsolathálózatelemzés, társadalmi kirekesztődés, gender

Kiemelt publikációk

Albert F, Dávid B: Embert barátjáról. A barátság szociológiája. Századvég. Budapest, p. 272 (2007)

Albert F, Dávid B: Ha elszakad a háló. A magyarországi hajléktalanság kapcsolathálózati megközelítésben. Új Mandátum kiadó, Budapest, p. 158 (2001)

Albert Fruzsina: A börtönbüntetés hatása a baráti kapcsolatok alakulására. In: Albert Fruzsina (szerk.) Életkeretek a börtönön innen és túl: Szubjektív reszocializációs esélyek Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, 2015. 178 p. Szociológiai Tanulmányok; 2015/2.) (ISBN:978-963-8302-47-2) 113-142.

Albert F, Dávid B: Mikromiliő integrációs megközelítésben: A személyes kapcsolatokra vonatkozó eddigi kutatási eredmények áttekintése SOCIO.HU (eISSN: 2063-0468) (4) Paper DoI: 10.18030/socio.hu.2015.4.1. 11 p. (2015)

Albert F, Dávid B: A kapcsolati tőke dimenziói etnikai metszetben. In: Társadalmi Riport (Eds: Kolosi T, Tóth István Gy, Vukovich Gy) TÁRKI, Budapest, pp 351-372 (2006)

Albert F, Dávid B: Az interperszonális kapcsolathálózati struktúra átrendeződése Magyarországon In: Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon (Eds. Kovách I., Dupcsik Cs., P.Tóth T., Takács J.) Argumentum Kiadó és MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet (2012)

Albert F.: A férfiak és nők közti különbségek és hasonlóságok a barátságban. REPLIKA (ISSN: 0865-8188) 2014/1-2.: (85-86) pp. 165-177. (2014)

Albert F, Dávid B, Molnár Sz: 2007: Internethasználat és kapcsolati erőforrások időbeni alakulása Magyarországon. Egy longitudinális vizsgálat eredményei. Szociológiai Szemle, 17 (3-4): 93-114 (2007)

Albert F, Dávid B: A barátokról. In: Társadalmi Riport, 1998, (Eds: Kolosi T, Tóth I, Vukovich Gy) TÁRKI, Budapest, pp:257-278 (1998)

Albert F, Dávid B, Kőrösi Zs: Kísérlet életútinterjúk kapcsolathálózati elemzésére. In: Évkönyv 2000 VIII. (Eds: Kőrösi Zs, Standeisky É, Rainer M. J) 1956-os Intézet, Budapest pp. 323-338 (2000)

Projektek

2013-2015   OTKA Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban, kutató

2013-2014 a BBC osztálykutatás magyarországi adaptációja, kutató

2012 – 2015 OTKA Életkeretek a börtönön innen és túl. Szubjektív reszocializációs esélyek – kutatásvezető

2011-1013 A rendszerváltás megszületett és meg nem született gyermekei: a születés szocio-kulturális körülményeinek hatása a demográfiai folyamatokra OTKA (kutató)

2011-2012:Youth deviance and youth violence: A European multi-agency perspective on best practices in prevention and control. EU Daphne III Programme (kutató)

2010-2011 Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe. European Commission. (kutató)

2009-2010 Roma nők munkaerőpiaci esélyeinek vizsgálata az MTA Kisebbségkutató  Intézettel közösen a Szociális és Munkaügyi Minisztérium megbízásából (kutató)

2008-2010 Fogyatékossággal élő fiatal felnőttek társadalmi integrálódásának esélyei és lehetőségei a mai Magyarországon, INNOTÁRS08 (kutató)

2007-2009 CONNECTIONS, EU PROGRESS projekt: a Budapest Szociális Forrásközpont felkért külső szakértője

2005-2007 GENDERWISE (EU): The role of men as agents of change in reconciling work and family life (kutató)

2003-2005 „A romák migrációs potenciálja és a kapcsolathálózat jelentősége a roma migrációban” F 042859 SZO számú OTKA pályázat (kutató)

2001-2004 „A 15 és 20 év közötti fiatalok és szüleik társadalmi beágyazottsága és annak hatása a testi-lelki egészségre” 1/017/2001 számú NKFP program  "Megmentett minőségi életévek"  című kutatás részeként (kutató)

2001-2003 „A 15 és 20 év közötti fiatalok és szüleik társadalmi beágyazottsága és annak hatása a testi-lelki egészségre” F 034608 számú OTKA pályázat (kutatásvezető)

2001-2002: A 15 és 20 év közötti fiatalok és szüleik társadalmi beágyazottsága és annak hatása a testi-lelki egészségre, OKTK (témavezető)

1999-2001 „Az 1956-os életútinterjúk kapcsolathálózat-elemzése” F 030686 OTKA pályázat (kutató)

1996-1999: A hajléktalanság kapcsolathálózati szempontból. OTKA. (kutató)

1992: Magyarországon tanuló külföldi diákok kapcsolathálózati mintái. OTKA (kutatásvezető)

Aktuális kézirat

Albert Fruzsina (szerk.) Életkeretek a börtönön innen és túl: Szubjektív reszocializációs esélyek Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, 2015. 178 p. Szociológiai Tanulmányok; 2015/2.) (ISBN:978-963-8302-47-2
http://szociologia.tk.mta.hu/uploads/files/2015/albert_borton.pdf