MTA TK Továbbképzési program

Továbbképzési Program 2017 ősz – 2018 tavasz

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

 

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont továbbképzési programot indít, melynek célja a kutatók hazai  és  nemzetközi  publikációs  és  pályázati  sikereinek segítése. A kurzusokon való részvételre egyúttal lehetőséget biztosítunk a kutatói munka iránt érdeklődő, társadalomtudományi mester- és doktori képzésekben résztvevő egyetemi hallgatók számára is.

A program kínálatában a következő képzések szerepelnek:

1. Stata-tanfolyam (MTA KRTK-val közösen)
Kezdő         

2. Szövegbányászat a társadalomtudományban
Bevezető – Alkalmazott alapszintű – Haladó          

3. Kapcsolatháló-elemzés
 Alapozó – Haladó    

4. Kvantitatív módszertan a jogtudományban - olvasókör
  Módszertani olvasókör – Módszertani konzultáció

5. Academic writing (MTA KRTK-val közösen)
Kezdő - Konzultáció      

6. Presentation skills
Workshop – Tutorial        

7. Adatmenedzsment
Kezdő – Konzultáció  

8. Az ötlettől a projektig – pályázati stratégia és pályázatírás tréning
Workshop – Egyéni tanácsadás   

A képzések helyszíne az MTA Humán Tudományok Kutatóháza, Budapest IX. Tóth Kálmán u. 4.

A képzéssel kapcsolatban további információt az MTA TK Főigazgatói Titkárságának munkatársai adnak a titkarsag@tk.mta.hu e-mail címen.

Az egyes kurzusokra jelentkezés, amennyiben a kurzus leírása máshogy nem jelzi, a titkarsag@tk.mta.hu címen lehetséges. Kérjük, hogy a kurzusok iránt érdeklődő mester- és doktori képzésben részt vevő hallgatók jelentkezésükhöz mellékeljenek egy magyar vagy angol nyelvű CV-t is.

A 2017-2018 időszakban indítandó képzésekről bővebben:

Stata-tanfolyam

Stata tanfolyam kezdő

Leírás: Statában végrehajtható egyszerű műveletek, elemzések, ábrákat, térképeket készítése és elemzése, összetettebb műveletek, makrók használata

Kurzus vezetői: Czethoffer Éva (KRTK)

Előképzettség: nem szükséges. A képzés tartalmaz egy bevezetőt azok számára, akik még nem használtak adatbázis kezelő programokat.

Technikai háttér: laptopot a szervezők biztosítanak.

Teljesítés feltétele: A kurzus összes óráján a részvétel illetve a kiadott feladatok önálló elvégzése.

Kurzus nyelve: magyar

Résztvevők száma: 37

Időpont: 2017 október folyamán 4 alkalom.

Helyszín: K 0. 13-14

Lehetséges folytatás: Stata haladó

Jelentkezés: lezárult, a kurzushoz lehet csatlakozni. Igényét jelezze a titkarsag@tk.mta.hu címen.

Szövegbányászat a társadalomtudományban képzési program

Szövegbányászat bevezető kurzus

Leírás: Alapvető szövegbányászati feladatokkal és ezek társadalomtudományi alkalmazásai.

Tematika: letöltés

Kurzus vezetői: Sebők Miklós, az MTA TK PTI tudományos munkatársa, a Kvantitatív szövegelemzés és szövegbányászat a politikatudományban c. könyv szerkesztője, az MTA TK PTI-ben a Comparative Agendas Project projekt kutatásvezetője.

Előképzettség: BA vagy BSc szintű felsőoktatási diploma.

Technikai háttér: A kurzushoz szükséges az R statisztikai csomag friss telepített verziója illetve néhány előtelepített könyvtára a résztvevők gépén. A regisztrált résztvevőknek erről részletes leírást küldünk

Teljesítés feltétele: A kurzus összes óráján a részvétel illetve a kiadott feladatok önálló elvégzése.

Kurzus nyelve: magyar

Résztvevők száma: 15

Időpont: 2017. november 21. (kedd délután 13:00-15:20, 15:30-16:50); 22 (szerda délelőtt, 9:00-:10:20, 10:30-11:50).

Helyszín: HTK épület, K 0. 11- 12;

Lehetséges folytatás: Szövegbányászat alkalmazott alapszintű kurzus

Jelentkezés: A titkarsag@tk.mta.hu címen 2017. október 13-ig.

Szövegbányászat alkalmazott alapszintű kurzus

Leírás: Az alkalmazott alapszintű kurzus egy projekt, egy előre megírt kutatási terv megvalósításához kapcsolódóan segít a kvantitatív szövegelemzési módszerek elsajátításában a kutatás tervezésétől annak megvalósításáig.

Kurzus vezetői: Sebők Miklós; meghívott előadók

Előképzettség: Szövegbányászat bevezető kurzus

Technikai háttér: TBA

Teljesítés feltétele: A kurzus összes óráján a részvétel illetve a kiadott feladatok önálló elvégzése.

Kurzus nyelve: angol/magyar

Résztvevők száma: 15

Időpont: 2018 tavasz

Helyszín: HTK

Lehetséges folytatás: Szövegbányászat haladó kurzus

Szövegbányászat haladó kurzus

Leírás: A haladó kurzus a bevezető, valamint az alkalmazott kurzus résztvevői számára nyújt – konkrét kutatási feladatok kapcsán – bevezetést a haladó szövegbányászati eljárásokban

Kurzus vezetői: Sebők Miklós; meghívott előadók

Előképzettség: Szövegbányászat alkalmazott alapszintű kurzus

Technikai háttér: TBA

Teljesítés feltétele: A kurzus összes óráján a részvétel illetve a kiadott feladatok önálló elvégzése.

Kurzus nyelve: angol

Résztvevők száma: 15

Időpont: 2018 nyár eleje/ősz

Helyszín: HTK

Lehetséges folytatás: egyéni konzultációk

Kapcsolatháló-elemzés

Kapcsolatháló alapozó kurzus

Leírás: A szintrehozó kurzus alapvető célja, hogy betekintést adjon a társadalmi kapcsolathálók statikus és dinamikus elemzési módszereibe, valamint azok gyakorlati alkalmazásába, az R statisztikai környezetben. A kurzussal azt szeretnénk elérni, hogy a résztvevők a későbbiekben a saját munkájuk során is használni tudják az itt bemutatott elemzési módszereket. Emellett ez a bevezető hét egy minimális alapot kíván nyújtani a következő heti (október 24-27) haladó RSiena elemzési módszerek kurzus követéséhez.

Tematika: letöltés

Kurzus vezetői: Takács Károly az MTA TK Research Center for Educational and Network Studies Kutatócsoport vezetője, Kisfalusi Dorottya, Samu Flóra, Havelda Anikó, a kutatócsoport tagjai

Előképzettség: BA vagy BSc diploma

Technikai háttér: TK biztosítja.

Teljesítés feltétele: A kurzus összes óráján a részvétel illetve a kiadott feladatok önálló elvégzése.

Kurzus nyelve: angol/magyar

Résztvevők száma: 15

Időpont: 2017. október 13, 16, 17, 18.

Helyszín: HTK K 0. 13-14.

Lehetséges folytatás: Kapcsolatháló haladó kurzus

Jelentkezés határideje: 2017. október 8. éjfél, a takacs.karoly@tk.mta.hu címen, bővebb információ a tematikában.

Kapcsolatháló haladó kurzus

Leírás: Nemzetközileg elismert hálózatkutatók segítségével konkrét alkalmazási lehetőségek elsajátítása.

Kurzus vezetői: Christoph Stadtfeld, András Vörös, Timon Elmer, Zsófia Boda (valamennyi ETH Zürich).

Előképzettség: Kapcsolatháló alapozó kurzus

Technikai háttér: TK biztosítja.

Teljesítés feltétele: A kurzus összes óráján a részvétel illetve a kiadott feladatok önálló elvégzése.

Kurzus nyelve: angol

Résztvevők száma: 15

Időpont: 2017. október 24, 25, 26, 27.

Helyszín: HTK K 0. 13-14.

Lehetséges folytatás: egyéni konzultációk

Kvantitatív módszertan a jogtudományban

Módszertani olvasókör

Leírás: A kurzus gyakorlati példákon keresztül mutatja be a leggyakoribb empirikus, statisztikai kutatási módszerek tudományos kutatásban történő használatát. A kurzust elsősorban olyan kutatóknak ajánljuk, akik korábban nem alkalmaztak empirikus módszereket kutatómunkájuk során, s az egyetemi képzésben nem tettek szert ilyen ismeretekre. A kurzusok során tanácsot, ötletet kaphatnak arra nézve, hogy aktuális kutatási terveiket milyen módszerrel tudják megvalósítani, milyen elemzési módszereket, szoftvereket érdemes használniuk.

Kurzus vezetői: Lőrincz Viktor, MTA TK JTI tudományos segédmunkatárs

Előképzettség: jogi tanulmányok vagy BA/BSc diploma

Technikai háttér: TK biztosítja.

Teljesítés feltétele: A kurzus összes óráján a részvétel illetve a kiadott feladatok önálló elvégzése.

Kurzus nyelve: magyar

Résztvevők száma: 15

Időpont: 2017. október 19.-től előreláthatólag csütörtökönként (egyeztetés alatt)

Helyszín: HTK

Lehetséges folytatás: Módszertani konzultáció

Jelentkezés: a lorincz.viktor@tk.mta.hu címen, folyamatosan lehetséges.

Módszertani konzultáció

Leírás: Egy konkrét kutatási tervhez rendelendő módszer megvitatása, azzal kapcsolatos tanácsadás, előzetes egyeztetés alapján.

Academic writing

Academic writing kezdő

Leírás: Az angol nyelvű kurzus során elsősorban junior kutatókat készítenek fel nemzetközi tudományos folyóiratcikkek megírására

Kurzus vezetői: Robin Bellers (CEU)

Robin Bellers a CEU Centre for Academic Writing munkatársa. A TK-ban 2013 óta rendszeresen tart Academic writing kurzust a fiatal kutatók számára.

Előképzettség: BA vagy BSc diploma, legalább középfokú aktív angol nyelvtudás.

Technikai háttér: TK biztosítja

Teljesítés feltétele: A kurzus összes óráján a részvétel illetve a kiadott feladatok önálló elvégzése.

Résztvevők száma: 15

Időpont: 2017. november 9, 16, 23, 30, december 7. (alkalmanként 2 óra);

Helyszín: HTK

Lehetséges folytatás: Academic writing egyéni konzultáció

Jelentkezés: A titkarsag@tk.mta.hu címen 2017. október 15-ig.

b. Academic writing egyéni konzultáció

Egy konkrét kézirat megvitatása, azzal kapcsolatos tanácsadás, előzetes egyeztetés alapján.

Presentation skills

Presentation Skills workshop

Leírás: In addition to covering communication strategy and PowerPoint design, the workshop attempts to shift researchers’ mindset towards viewing the body as a tool to strengthen presentations and better engage audiences—vocal clarity, proper breathing, body language, and vocal health are also covered.

Tematika: letöltés

Kurzus vezetői: Jason Means is Research Impact and Communication Assistant at the Secretariat of Director-General, MTA TK. He holds Political Science MA degree from CEU. Jason received presentation skills training at the American Musical Theatre and Dramatic Academy (AMDA) in Los Angeles and New York City. He has experience teaching classes and leading workshops on audition and interview preparation at Northwest Children’s Theatre & School and Portland State University.

Előképzettség: BA diploma, legalább középfokú aktív angol nyelvtudás.

Technikai háttér: TK biztosítja

Teljesítés feltétele: A kurzus összes óráján a részvétel illetve a kiadott feladatok önálló elvégzése.

Kurzus nyelve: angol

Résztvevők száma: 12 fő

Időpont: Három alkalmas kurzus, alkalmanként kb. 60 perc. 2017. November 16, 23, 30.

Helyszín: HTK K 0. 13-14.

Lehetséges folytatás: Presentation skills tutorial

Jelentkezés: A titkarsag@tk.mta.hucímen 2017. október 13-ig.

Presentation skills tutorial

Konkrét prezentáció megvitatása, azzal kapcsolatos tanácsadás, előzetes egyeztetés alapján.

Adatmenedzsment

Adatmenedzsment kezdő

Leírás: A képzés célja a TK Kutatási Dokumentációs Központ (KDK) tevékenységének megismertetése fiatal kutatókkal, valamint a TK-ba újonnan belépő kutatókkal.

Tematika: letöltés

Kurzus vezetői: Kovács Éva, Gárdos Judit

Kovács Éva a TK Szociológia Intézet tudományos tanácsadója, a TK Kutatási Dokumentációs Központ vezetője. A COURAGE: Kulturális ellenállás: az ellenzékiség kulturális örökségének megértése az egykor szocialista országokban (H2020) projekt vezető kutatója, a  XX. század hangja c. projekt vezetője.

Gárdos Judit a TK Szociológia Intézet tudományos munkatársa, 2013 óta a Kutatási Dokumentációs Központ és a 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely munkatársa.                                                                                                 

Előképzettség: a TK fiatal kutatói részére

Technikai háttér: TK biztosítja

Teljesítés feltétele: A kurzus összes óráján a részvétel illetve a kiadott feladatok önálló elvégzése.

Kurzus nyelve: magyar

Résztvevők száma: max. 8 fő/félév

Időpont: 2017. októbertől, 3 alkalom.

Helyszín: HTK

Jelentkezés: gardos.judit@tk.mta.hu címen

Lehetséges folytatás: Adatmenedzsment konzultáció

Adatmenedzsment konzultáció

Egy konkrét kutatás adatmenedzsmentjének megvitatása, azzal kapcsolatos tanácsadás, előzetes egyeztetés alapján.

Az ötlettől a projektig – pályázati stratégia és pályázatírás tréning

Bevezető kurzus

Leírás: Pályázati lehetőségek a kutatói életpálya során; lényegretörő absztrakt megírása; kutatási ötlet lefordítása pályázattá és költségvetéssé; feladatmegosztás kutató és adminisztráció között; kutatási impakt és kommunikáció.

Tematika: letöltés

Kurzus vezetői: a TK pályázati és kutatásmenedzsment teamje: Schenk Borbála, Bozsó Beáta, Tamás Veronika, Jason Means

Előképzettség: TK kutatói részére

Technikai háttér: TK biztosítja

Teljesítés feltétele: A kurzus összes óráján a részvétel illetve a kiadott feladatok önálló elvégzése.

Kurzus nyelve: angol és magyar

Résztvevők száma: max. 20 fő

Időpont: 2017. november 7. 9:00-12:00

Helyszín: HTK

Jelentkezés: titkarsag@tk.mta.hu címen október 30-ig

Lehetséges folytatás: Pályázati konzultáció

  1. Pályázati konzultáció

Egy konkrét pályázati terv megvitatása, azzal kapcsolatos tanácsadás, előzetes egyeztetés alapján.