Rudas Tamás tájékoztatója a sajtóban megjelent alaptalan állításokról

Tisztelt Kollégák!

Mindenkit biztosítok arról, hogy az MTA TK nem áll politikai nyomás alatt, és én sem gyakorlok politikai nyomást senkire. Ahhoz azonban ragaszkodom -- és ezzel kapcsolatban határozott közmegegyezést érzékelek a munkatársak között -- , hogy az MTA TK feladata tudományos tevékenység végzése, nem pedig politizálás.

Alább olvashatják a 444.hu-nak és az index.hu-nak küldött reagálásomat:

"Tisztelt Szerkesztő úr!

Abban bízva, hogy a 444.hu tényeken alapuló újságírásban érdekelt, kérem ezt a levelet fűzze 'Berezelt az MTA, a jezsuiták mentették meg a…' című cikkéhez, és abban nevem említésekor hivatkozzon az alábbi kiegészítésre.

Tevékenységemre vonatkozó állításának forrását nem nevezte meg, és az állításról engem nem kérdezett meg.

2017. március 19-én a következőt írtam Jakab Andrásnak:

'A kötet minden bizonnyal (bár még nem láttam a kéziratot) kitűnő lesz. Remélem a kéziratok megfelelnek többször megismételt kérésemnek, hogy azáltal maradjanak a tudományosság keretein belül, hogy nem kizárólag a szerzők által helyesnek tartott lépéseket tárgyalják, hanem minden lényeges álláspontot bemutatnak. Ezzel együtt semmiféle közpénzekből finanszírozott reklámkampányt nem tartok indokoltnak, különös tekintettel arra, hogy ilyen forrásunk nincs, és a JTI bevételei már így is sokszorosan elköltésre kerültek. Azt tartom helyesnek, hogy a kötet megjelenését akkora összeggel támogassuk, mint amekkorával más könyvekét. Ebből a kötet ismert kiadónál jó minőségen megjelentethető, és reklámozását a JTI illetve a TK szokásos csatornáin el tudja végezni.'

Jakab András több millió forint adófizetői pénzt kívánt a könyv elkészítésére és promóciójára fordítani. A tudomány lényegétől idegen önreklámozást nem engedélyeztem és ezután sem fogom egyetlen kötet esetében sem. Más kötetek megjelentetésére és reklámozására ennél jóval kisebb összeget fordítunk. Levelem után Jakab András a könyv egyik fejezetét, amely az általam látott tartalomjegyzékben nem is szerepelt, azt a látszatot keltve, hogy az MTA TK nevében jár el, megjelentette az index.hu-n. Meggyőződésem szerint a megjelent fejezet a tudományosság semmilyen kritériumának nem felelt meg. Jakab Andrást ismét felszólítottam, hogy a kötet megközelítésmódját tartsa a tudomány keretein belül, ebben a formában fejezeteit ne terjessze és a Magyar Tudományos Akadémiát, a Társadalomtudományi Kutatóközpontot vagy annak Jogtudományi Intézetét ne használja politikai vélemények terjesztésére vagy legitimálására. A tudományos keretek között tartott kötet megjelentetésére vonatkozó szándékot nem másítottam meg.

Jakab András ezután, bár intézményünk dolgozója, a könyv kiadását anélkül, hogy erről tájékoztatott volna, külső kiadóhoz vitte. Nem próbálhattam olyasmit megakadályozni, amiről nem tudtam. Gyurgyák Jánossal pedig egyszer beszéltem életemben, hónapokkal azelőtt, hogy a könyv tervéről először hallottam.

Ismeretlen csoportok tagjairól, mint pirézek, migránsok, főigazgatók, könnyű minden rosszat elhitetni az olvasókkal. Ön nem csak azt állítja rólam, hogy tevékenységemet erős politikai függésben végzem, hanem azt is, hogy olyan buta vagyok, hogy egy könyvkiadót azzal az információval próbálok eltéríteni egy könyv kiadásától, hogy abból botrány lesz, és így feltehetően több példányt lehet eladni, ami a kiadó reklámkampányának sikerét növeli.  Én nem tételezem fel Önről, hogy nem tudja, hogy cikkének alaptalan állítása ehhez a reklámkampányhoz járul hozzá.

Üdvözlettel,
Rudas Tamás"

Összefoglalva: Jakab András számára világossá tettem, hogy kizárólag tudományos eredményeket jelentetünk meg, a kötet annyi támogatást kap, mint bármelyik másik TK-s kötet és nincsen közpénzből finanszírozott, eltúlzott mértékű reklámkampány. Ő ebből levonta a tanulságot. A kéziratot soha nem kaptam meg a szerkesztőktől, csak egyetlen fejezetet láttam, amely nem szerepelt az eredetileg nekem megküldött tartalomjegyzékben, az index.hu-n tudtom nélkül jelent meg és semmi köze sincs a tudományos kutatáshoz.

A politika és a tudomány határozott szétválasztásához mint elvhez mint eddig is, ezután is ragaszkodni kell, mert tevékenységünk szigorúan tudományos és nem politikai jellege garantálja azt, hogy a kutatói tevékenységen belül semmilyen politikai korlát létezése se merülhessen fel.

Bármilyen kérdés megválaszolásával állok az önök rendelkezésére.
Rudas Tamás