Hírek

Kovách Imre a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült

Kiemelkedő hazai és nemzetközi tudományszervezői tevékenysége, valamint a magyar vidék társadalomszerkezeti és hatalmi viszonyainak elemzése terén végzett tudományos munkája elismeréseként vehette át a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét Kovách Imre, az MTA doktora, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociólógia Intézet tudományos tanácsadója. Gratulálunk a díjazottnak!

Nyertes Lendület pályázat: Varjú Márton jogász a TK-ban alakít kutatócsoportot

Varjú Márton (36) Magyarország közpolitikai lehetőségeit vizsgálja az Európa Unió jogrendszerének keretei között. A nagy-britanniai Hulli Egyetemről hazatérő, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban kutatócsoportot alakító jogász célja, hogy a tudományterület hagyományos kérdésein és megközelítési módjain túlmutató munkával olyan jogi információkat tárjon fel és tegyen hozzáférhetővé, amelyek megalapozzák Magyarország eredményes európai uniós tagságát, valamint elősegítik a kiemelt fontosságú közpolitikai kérdések megoldását és a nemzeti érdekek hatékony képviseletét az Európai Unióban. A kutatás, a kormányzat és más politikai szereplők által közvetlenül hasznosítható, stratégiai jelentőségű döntések előkészítésére alkalmas eredményeket ígér.