A véleményeken túl. Podcast sorozat

Társadalmi, politikai jelenségekről a tudomány nyelvén, közérthetően. 
A Társadalomtudományi Kutatóközpont podcast sorozata

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ki segít és ki nem segít másoknak?
Ki támogatja, és ki utasítja el a szolidaritást? 
Hogyan szervezik meg munkájukat a segítők?
Kiket gondolnak segítségre érdemesnek az emberek?
Változott-e a közbizalom a járvány hatására?
Megnyílnak-e új támogatási formák, miután egyre többen ismerik meg a rászorultság állapotát, vagy épp ellenkezőleg, bezárulnak?

Ezekről és hasonló témákról beszélgettünk Feischmidt Margittal és Sik Domonkossal.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Milyen értelemben lehet folytonosságról és megszakítottságról beszélni a jelenkori magyar történelemben? Tovább élnek-e a rendszerváltás előtti évtizedek társadalmi magatartásformái?
Mi jellemzi az egyéni életstratégiákat  napjainkban?
Jobban megérhető-e a történelem a megélt tapasztalatok, az élet- és családtörténetek elemzésének a segítségével?

Ezekről és hasonló kérdésekről beszélgettünk Valuch Tiborral.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Miért nevezik a European Social Surveyt a komparatív adatbázisok Rolls-Royce-ának?
Hogyan lehetséges koordinálni egy 30 országra kiterjedő rendszeres kérdőíves felmérést?
Mit tegyen a diák vagy a kutató, ha nincs forrása adatgyűjtésre, de jó minőségi nemzetközi adatokból dolgozna?

Ezekről és hasonló kérdésekről beszélgettünk Messing Verával.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Miért kihívás a politikusok és politikai pártok számára a fiatalok megszólítása?
Részt vesznek a fiatalok a politikában?
Mitől lesz számukra izgalmas, vonzó egy politikai erő?
Mi jellemzi a fiatalok politikai szocializációját?

Ezekről és hasonló kérdésekről beszélgettünk Oross Dániellel.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hogyan strukturálódik a magyar társadalom?
Miért fontos az integráció fogalmának beemelése a társadalomról való gondolkodásba?
Milyen folyamatok zajlanak napjainkban a magyar társadalomban?

Ezekről és hasonló kérdésekről beszélgettünk Kovách Imrével.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Miért tér el az alkotmánybíráskodás kutatásának európai és amerikai megközelítése? Hogyan mérhető az alkotmánybírósági döntések erőssége? Milyen finomabb és direktebb eszközök állnak az alkotmánybíróságok rendelkezésére a törvényhozás befolyásolása érdekében? Megalapozottak-e az első magyar alkotmánybíróság tevékenységével kapcsolatos mítoszok?

Ezekről és hasonló kérdésekről beszélgettünk Pócza Kálmánnal.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hogyan és milyen elemekből épül fel az európai kisebbségvédelem jogi keretrendszere?
Miért nem tudnak hatékonyan működni az európai kisebbségvédelmi egyezmények?
Hogyan értékelte a Beneš-dekrétumok jogi hatásait az Európai Emberi Jogi Bíróság?

Ezekről és hasonló kérdésekről beszélgettünk Fiala-Butora Jánossal.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mivel foglalkozik a jogszociológia tudományterülete?
Honnan ismerjük a törvényeket, és miért tartjuk be őket?
Mit tanulhatunk a járványhelyzetből?

Ezekről és hasonló kérdésekről beszélgetett Fekete Balázzsal Boda Zsolt.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mi a különbség a kemény tudományként felfogott és a kritikai szociológia között?
Hogyan alakul a szociológia szerepe a mai magyarországi közbeszédben?
Miért fontos, hogy egy konferencia sikeres legyen, és mitől sikeres egy konferencia?

Ezekről és hasonló kérdésekről beszélgettünk Gárdos Judittal és Kristóf Lucával.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hogyan alakult át a családok élete a járványhelyzet hatására?
Hogyan hatnak a kijárási korlátozások a családok életére, különösen a gyerekkel való foglalkozásnál?
Megváltozik-e a családokon belüli munkamegosztás a járványhelyzetben?
Hogyan épülhet be a családok emlékeibe a jelenlegi helyzet?
Ezekről és hasonló kérdésekről beszélgettünk Koltai Júliával.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Milyen értelemben tekinthető sikeresnek a járványkezelés Spanyolországban? 
Hogyan hat a spanyol politikai kultúrára a krízishelyzet, a vetélkedés vagy az együttműködés kerül az előtérbe? 
Hogyan és milyen mértékben változtatja meg a spanyol uniós politika preferenciáit az egyre szélesebb rétegeket érintő gazdasági válság?
Miben más a járvány kezelése Magyarországon és Spanyolországban? 
Ezeket és hasonló, a magyar médiában kevéssé vizsgált kérdéseket jártunk körül a Tóth Andrással készült beszélgetésben.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Neumann Eszterrel és Papp Z. Attilával, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet kutatóival beszélget Fekete Balázs Az iskola nem sziget projekt kapcsán.
Miért ér el az egyik iskola jobb eredményeket, mint a másik?
Van-e annak jelentősége a sikeresség szempontjából, hogy mennyire illeszkedik az iskola a helyi társadalomba?
Hogyan birkózhatnak meg az iskolák a digitális átállás nehézségeivel? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––