A Társadalomtudományi Kutatóközpont nyilatkozata az Állami Számvevőszék jelentéséről

Az Állami Számvevőszék ma nyilvánosságra hozta a Társadalomtudományi Kutatóközpont 2016–18-as évekbeli gazdálkodásával kapcsolatos vizsgálatának jelentését. A jelentés Összefoglalója szerint az MTA TK a 2016., 2017. és 2018. években "nem biztosította a közvagyon megőrzését, ami kockázatot jelentett a kutatási közfeladatok ellátására".

Az ÁSZ ezt a következtetést a TK leltári szabályzata egyik alpontjának a nem teljesen egyértelmű megfogalmazására, valamint arra a hamis állításra alapozta, amely szerint a TK nem tartja nyilván a teljesítésre jogosultak aláírásmintáit.

A leltári szabályzat kérdéses pontját pontosítjuk. Ugyanakkor az ÁSZ jelentésére adott válaszunkban leírtuk, hogy:

  • A leltározást a törvényi előírásoknak megfelelően minden évben elvégeztük egyeztetéses módszerrel, háromévente pedig mennyiségi felvétellel. A vagyon védelme tehát biztosítva volt.
  • A teljesítésre jogosultak aláírásmintáit a belső szabályzatunknak megfelelően nyilvántartjuk és ezt egyébként az ÁSZ rendelkezésére bocsátottuk. Megvannak tehát a garanciális feltételekek ahhoz, hogy a kifizetésekre kizárólag a kötelezettségvállalás mennyiségi és minőségi keretei között és a kutatóközpont feladatkörébe tartozó célra kerüljön sor.

Az ÁSZ a jelentéstervezetére adott válaszainkat nem fogadta el.

Az ÁSZ vizsgálat nyomán az elmúlt hetekben lezajlott egy NAV-ellenőrzés is, amely kifejezetten a leltározás gyakorlatát vizsgálta, és nem talált semmilyen szabálytalanságot.

Mindezek alapján szeretnénk leszögezni, hogy a Társadalomtudományi Kutatóközpont a 2016., 2017. és 2018. években is biztosította a közvagyon megőrzését. A költségvetési beszámolók megbízható képet mutatnak a TK kezelésében lévő vagyonelemekről. A leltározás gyakorlata a jogszabályoknak megfelelt, a TK-t vagyoni hátrány nem érhette, a kutatási közfeladatok ellátása nem volt veszélyben.