Új Nemzeti Kiválósági Ösztöndíjat nyertek a TK kutatói

A 2019/2020. évi Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíját nyerte el a TK hat kutatója.

Szalma Ivett (Szociológiai Intézet): Az apák szerepe a különélő gyermekeik nevelésében

Paksi Veronika (Szociológiai Intézet): Műszaki PhD-hallgatónők munka és magánélet egyensúlya

Barczikay Tamás (Politikatudományi Intézet): A korrupció érzékelésének vizsgálata idősoros statisztikai módszerek segítségével a 2010 utáni Magyarországon

Pokornyi Zsanett (Politikatudományi Intézet): Az adómorál kérdései a kelet-közép európai régióban: összehasonlító kutatás a magyar és a lengyel adófizetési szokásokról

Bíró-Nagy András (Politikatudományi Intézet): Az Európai Uniós tagság hatása a magyar közpolitikára

Dobos Balázs (Kisebbségkutató Intézet): A kisebbségi önkormányzatiság eredményessége Közép- és Délkelet-Európában