Ajánlattételi felhívás az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont informatikai rendszerének üzemeltetésére

Tisztelt Ajánlattevő!

 

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont (továbbiakban MTA TK, illetve Ajánlatkérő) nevében felkérem, hogy az ajánlattételi felhívás alapján, az abban leírtak szerint tegye meg árajánlatát az MTA TK működtetésében levő, Linux és Windows operációs rendszerrel működő virtuális szervereinek (kivéve az MTA TK weboldalait kiszolgáló virtuális szervereket), valamint a fenti alapinfrastruktúra által kiszolgált 250 + 50 munkaállomásának üzemeltetésére. Az üzemeltetés alapfeltételeit hardveres, valamint szoftveres tekintetben az Ajánlatkérő biztosítja.

 

1. Ajánlatkérő neve, címe, telefonszáma:

Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

1097, Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

Telefon: 06 1 224 6790

Képviseletében eljár: Dr. Papp Attila, Informatikai vezető (pappz.attila@tk.mta.hu)

 

2. Az ajánlatkérés tárgya

Az MTA TK Informatikai rendszereinek rövid leírása 

Az Ajánlatkérő VMWare típusú virtualizációs környezetének, az azon futó alkalmazások és rendszerek, valamint szoftverkörnyezet karbantartása, a hibás hardveralkatrészek javítása/cseréje vagy annak ügyintézése; a fizikai és virtuális szervereken futó alkalmazások telepítése, frissítése, az esetleges hibák elhárítása; a szerverek védelme, és a rosszhiszemű szerverhasználat megakadályozása; a szerverek adatállományainak 24 óránként történő archiválása a meglévő szoftver és hardvermegoldásokkal (IBM Tape Library, Symantec Backup Exec); hibajegy rendszer működtetése a felhasználók számára.

Továbbá az Ajánlatkérő tulajdonát képező és általa működtetett számítógépes munkaállomások és perifériák folyamatos és biztonságos módon való üzemeltetése, továbbá azok ellátása szoftverfrissítésekkel az Ajánlatkérő igényeihez igazodva. Általános rendszergazdai feladatok ellátása; tanácsadás pályázatok, beruházások informatikai kérdéseiben.

A karbantartási és üzemeltetési feladatok ellátása alatt rendszergazdai tevékenységet értünk. Munkaállomások alatt a nyilvántartásában lévő MS Windows operációs rendszerrel futó asztali és hordozható számítógépek, perifériák alatt az intézeti nyilvántartásban lévő szkennerek, nyomtatók üzemeltetését értjük.

Rendszergazdai tevékenység tartalma: Ellenőrizni a munkaállomások, perifériák állapotát (software; hardver; kiegészítők); szükség szerint elvégezni a szoftverek frissítését, újrainstallálását; elvégezni az eszközök hardverelemeinek tisztítását; elvégezni a szoftverek, illetve a számítógép paramétereinek beállítását, a számítógép működésének optimalizálását; rendszeresen felmérni, hogy valamely szoftver fejlesztésének szükségessége fennáll-e; az Ajánlatkérő által a későbbi Szolgáltató rendelkezésére bocsátott aktív víruskeresőket akként telepíteni a gépekre, hogy azok a folyamatos használat során a rendszeres frissítésekkel az elvárható biztonsági szintet nyújtsák a vírusfertőzésekkel szemben. A karbantartások során az Ajánlatkérő által a későbbi Szolgáltató rendelkezésére bocsátott víruskereső szoftver alkalmazásával átvizsgálni a gépeket és az aktív víruskeresők naplófájljait. A szakmai jellegű szoftverek kliens oldali felmerülő hibáinak (adatbázis-sérülés, mentések, helyreállítások, végpont konfigurálása, ideértve a hasonló problémák megoldását is) kijavítását. A munkaállomásokon installált operációs rendszerek ellenőrzését, szükség szerint újrainstallálását, beállítását hálózatos működésre, szoftveres jellegű üzemzavarok elhárítását. A telepített szünetmentes egységek rendszeres funkcionális ellenőrzését hibamegelőzés céljából.

A karbantartási munkákhoz szükséges szoftver-, hardver és egyéb alkatrészek, anyagok beszerzésének költsége az Ajánlatkérőt terheli.

Rendelkezésre állás: a későbbi szerződésben meghatározott módon és időben. Az Ajánlattevő, az üzemeltetést érintő kérdések, feladatok tekintetében 24/7 rendelkezésre állást (távoli- vagy helyszíni segítségnyújtást, továbbá az üzemeltetett informatikai rendszerek folyamatos felügyeletét) biztosít. Ajánlattevő a hibák helyszíni kijavítására, karbantartási, javítási feladatok ellátására Ajánlatkérő rendelkezésére áll munkanapokon 9 és 17 óra között. Hiba esetén az Ajánlattevő alapesetben 4 órás, kritikus hiba esetében 2 órás reakcióidőt vállal, amely határidőn belül Ajánlattevő köteles a hiba elhárítását megkezdeni.

 

3. Az Ajánlatkérő, az ajánlattételi határidőig, az ajánlattétel tárgyát illető kérdésekben, továbbá az ajánlattétel pontosítása érdekében, legfeljebb egy alkalommal, előzetes időpontegyeztetést követően, lehetőséget biztosít egyeztetésre, konzultációra Ajánlattevő hivatalos képviselője számára. Időpontegyeztetés, bővebb információ: Hegedűs István (hegedus.istvan@tk.mta.hu, 06 1 224 6790)

 

4. Az üzemeltetési szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés

 

5. A vállalkozási szerződés időtartama: 2018. július 1. - 2018. december 31. Amennyiben a felek máshogy nem döntenek, vagy egyéb megállapodás nem születik az üzemeltetés tárgyában, úgy a szerződés, annak lejártát követően, de legfeljebb egy alkalommal meghosszabbítható újabb hat hónapos időtartamra.

 

6. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

Nyertes Ajánlattevő szabályszerűen benyújtott számláinak kiegyenlítése havonta, utófinanszírozással történik. A számlák összegét a Megrendelő, Vállalkozó által megadott pénzforgalmi számlájára történő átutalással egyenlíti ki a teljesítéstől számított 30 napon belül.

 

7. Ajánlattétel nyelve: magyar

 

8. Ajánlattételi határidő: 2018. május 31. 16 óra

 

9. Ajánlattétel: 

Az ajánlattétel benyújtása papír alapon, egy eredeti és egy másolati példányban történik. Benyújtáshoz a személyes vagy futár általi lehetőséget ajánljuk. Az ajánlattételt papír alapon a MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatói Titkárság (1097, Budapest, Tóth Kálmán utca 4. T. épület 1. emelet 21. szoba) címére várjuk munkanapokon 9-15, pénteken 9-12 óra között. A borítékra kérjük ráírni, hogy: „MTA TK – Informatikai üzemeltetés 2018-2019 - Nem bontható fel az ajánlattételi határidő előtt 2018.05.31. 16 óra” (A postai benyújtásból adódó késedelmet sajnos nem tudjuk figyelembe venni. A határidő minden esetben a beérkezés határidejét jelöli.) Az ajánlati árakat nettó és bruttó formában is kérjük megadni.

Mellékletek: Az ajánlattétel mellé kérjük csatolni 2 db referencia igazolást felhívásban szereplő, minimum 200 munkavállalóval rendelkező munkáltató, legalább 3 év informatikai üzemeltetési tapasztalatáról. Illetve kérjük csatolni saját igazolást/nyilatkozatot arról, hogy Ajánlattevő nem áll felszámolás, végelszámolás alatt. Továbbá kérünk egy maximum egy oldalas Ajánlattevői bemutatkozást is.

 

10. Ajánlatok bontása és értékelése: Ajánlatkérő a beérkezett ajánlatokat a beérkezési határidő után kibontja és értékeli, melynek szempontja az Ajánlatkérő számára összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása. Az Ajánlatkérőnek lehetősége van hiánypótlás keretében információkat bekérni, de nem kötelező, azaz amennyiben nem rendelkezünk elegendő információval a döntéshez, úgy érvénytelenné is válhat egy-egy ajánlat. Ide tartozik az esetleges számítási hibával beadott ajánlat is.

Az értékelés eredményéről 2018. június 7-e 16 óráig valamennyi Ajánlattevő részére visszajelzést ad.

 

Budapest, 2018. május 17.

 

Dr. Rudas Tamás,

Főigazgató

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont