MTA TK kutatók nyertes NKFIH kutatási témapályázatai

Az NKFIH kutatási pályázatain az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóinak 12 pályázata részesült támogatásban.

Nyertes kutatási projektek:
Hollán Miklós: Büntetőjogunk szabályozási újdonságai – a jogtudatban - futamidő: 36 hónap - támogatás: 20964 e Ft

Tóth Mihály: Konzorcium, fő p.: A punitív büntetőpolitika hatása a büntetéskiszabásra és ennek költségvetési hatása - futamidő: 24 hónap - támogatás: 1763 e Ft

Csizmady Adrienne: A várostervezés szociológiája - várostervezés és társadalom - futamidő: 25 hónap - támogatás: 17237 e Ft

Durst Judit: Társadalmi mobilitás és etnicitás: Az iskolai sikeresség útjai, kimenetei és rejtett költségei - futamidő: 25 hónap- támogatás: 17237 e Ft

Sebők Miklós: A kormányzás és a közpolitikai döntések minősége: Egy Big Data megközelítés  - futamidő: 24 hónap - támogatás: 5411 e Ft

Körtvélyesi Zsolt: A kisebbségi jogok erősítése Európában a csoportos perlés lehetőségével  - futamidő: 48 hónap - támogatás: 13955 e Ft

Fekete Balázs: A jogosultság kultúra hiánya a közép-európai jogi kultúrákban. Mítosz vagy valóság? - futamidő: 36 hónap - támogatás: 12900 e Ft

Kristóf Luca: Cirkuláció és disszenzus a magyar kulturális elitben - futamidő: 24 hónap - támogatás: 8418 e Ft

Hajdu Gábor: Az abortuszszabályozás szigorításának hatása az újszülöttek egészségére, valamint a gyerekek és a szülők gazdasági, társadalmi jellemzőire - futamidő: 36 hónap - támogatás: 6103 e Ft

Csata Zsombor: Az etnikai gazdaság intézményesülésének a kísérletei a romániai és a szlovákiai magyarok körében - futamidő: 48 hónap - támogatás: 28410 e Ft

Szalma Ivett: A fertilitással kapcsolatos ismeretek és az ismeretátadás hatékonysága - futamidő: 36 hónap - támogatás: 15216 e Ft

Körtvélyesi Zsolt: Kollektív eljárások a kisebbségi csoportigények szolgálatában - futamidő: 36 hónap - támogatás: 15216 e Ft