Fiatal kutatók az MTA TK-ban

A tudományos pályát választókat leginkább a felfedezés izgalma és a tudományos elhivatottság motiválja - derült ki az MTA Fiatal Kutatók Fórumának felméréséből. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban az MTA fiatal kutatói programja keretében jelenleg 15 kutató dolgozik. Tevékenységüket tapasztalt kutató segíti mentorként. A fiatal kutatók saját kutatási témájuk művelése mellett az intézet más kutatási tevékenységeibe is bekapcsolódnak. Részt vesznek a műhelyvitákon, intézeti projektekben, minden segítséget megkapnak ahhoz, hogy elsajátíthassák, hogy lehet színvonalas hazai és nemzetközi kutatási pályázatot írni. Szerzőtársként, szerzőként magyar és nemzetközi publikációkat készítenek. A TK kutatóinak 2018-as év első felében készített kiemelkedő nemzetközi publikációi közül kettő is fiatal kutató munkája.

A Társadalomtudományi Kutatóközpont a fiatal kutatók elé magas minőségi követelményeket állít, egyúttal ezek eléréséhez professzionális munkakörülményeket biztosít. Az irodai és informatikai infrastruktúra,  a kutatási szoftverek és adatbázisok mellett a fiatal kutatót más lehetőségek is várják: pályázataikat előnyben részesíti a TK nemzetközi konferenciarészvételt támogató alapja, pályázhatnak  kézirat, lektorálási, H2020 pályázatelőkészítési támogatásért, magyar és angol nyelvű módszertani képzéseken, pályázati tanácsadáson vehetnek részt.

A fiatal kutatók bérezésére a közalkalmazotti bértábla irányadó aszerint, hogy tudományos segédmunkatárs vagy munkatárs fokozatba sorolhatók be. A Kutatóközpont a fizetés tekintetében nem tud versenyezni a magánszférával. Azzal azonban igen, hogy rendelkezésre álló eszközeivel és erőforrásaival teljes erőfeszítéssel támogatja fiatal kutatók tudományos előmenetelét, megjelenésüket a hazai és nemzetközi akadémiai szférában  és részükre fejlődésre ösztönző, inspiratív közeget biztosít.

MTA fiatal kutatói programban résztvevő kutatóink és kutatási témáik:


Lőrincz Viktor az MTA TK JTI tudományos segédmunkatársa

Kutatási területek: jogrendszerek minősítése indexek segítségével, összehasonlító jog, művészet és jog kapcsolata, a jog gazdasági elemzése, gazdaságpszichológia

Kutatói adatlapja itt található
 


Mezei Kitti az MTA TK JTI tudományos segédmunkatársa

Kutatási területek: gazdasági büntetőjog és a modern technológiák bűnügyi kihívásai

Kutatói adatlapja itt található
 


Szentgáli-Tóth Boldizsár az MTA TK JTI tudományos segédmunkatársa

Kutatási területek: Sarkalatos törvények; minősített többségű jogalkotás; parlamenti jog; alapjogok korlátozása; az Emberi Jogok Európai Bírósága ítélkezési gyakorlata; állampolgársági jog; mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértés

Kutatói adatlapja itt található
 


Vadász Vanda az MTA TK JTI tudományos segédmunkatársa

Kutatási területek: Nemzetközi magánjog, kulturális javak védelme, állami immunitás

Kutatói adatlapja itt található
 


Baji Péter az MTA TK SZI tudományos segédmunkatársa

Kutatási területek: városföldrajz, városszociológia, új gazdaság, okos városok, városközpontok átalakulása, virtuális és földrajzi tér társadalmi jellemzői

Kutatói adatlapja itt található
 


Katona Noémi az MTA TK SZI tudományos segédmunkatársa

Kutatási területek: migráció, társadalmi nem, etnicitás, prostitúció, emberkereskedelem, érzelmek szociológiája

Kutatói adatlapja itt olvasható
 


Bogdán Péter az MTA TK KI tudományos segédmunkatársa

Kutatási területek: roma sajtótörténet, roma médiaábrázolás, roma oktatási modellek és stratégiák a pedagógiai szaksajtóban, reform- és alternatív oktatási modellek, roma történelem, roma polgárjogi mozgalom, idegennyelvtanítási  módszerek, eszperantológia

Kutatási adatlapja itt olvasható
 


Hunyadi Márton az MTA TK KI tudományos segédmunkatársa

Kutatási területek: migráció, támogatói-hálózatok, Indonézia

Kutatási adatlapja itt olvasható
 


Kovács Eszter az MTA TK KI tudományos segédmunkatársa

Kutatási területek: diaszpóra, diaszpóra-politika, nemzetpolitika, amerikai magyarok

Kutatási adatlapja itt található
 


Patakfalvi-Czirják Ágnes az MTA TK KI tudományos segédmunkatársa

Kutatási területek: populáris kultúrakutatás, nacionalizmus, székely zászló, székely identitáskonstrukciók, Moldova Köztársaság

Kutatási adatlapja itt található
 


Metz Rudolf az MTA TK PTI tudományos segédmunkatársa

Kutatási területek: politikai vezetés, demokráciaelméletek, politikai mozgalmak, politikai pártok

Kutatói adatlapja itt található

 


Patkós Veronika az MTA TK PTI tudományos munkatársa

Kutatási területek: politikai viselkedés, komparatív politika

Kutatói adatlapja itt található

 


Pokornyi Zsanett az MTA TK PTI tudományos segédmunkatársa

Kutatási terület: az adómorált befolyásoló tényezők

Kutatói adatlapja itt található

 
 


Susánszky Pál az MTA TK PTI tudományos segédmunkatársa

Kutatási területek: politikai részvétel, politikai egyenlőtlenségek, társadalmi mozgalmak, civil társadalom

Kutatói adatlapja itt található