ESS – EUTE

ESS – EUTE
Európai Társadalomtudományi Elemzések – European Social Survey

Kutatás időtartama: 2001-től folyamatos.
Projektvezető: Messing Vera

A projekt weboldala: ess.tk.mta.hu

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával, valamint a Társadalomtudományi Kutatóközpont saját forrásából  valósult meg az „ESS nemzetközi koordinációs költségeinek finanszírozása” című projekt.

  • a kedvezményezett neve:                      Társadalomtudományi Kutatóközpont
  • a projekt címe:                                      ESS nemzetközi koordinációs költségeinek finanszírozása
  • a szerződött támogatás összege:           13.667.606
  • a támogatás mértéke (%-ban):              49%

A támogatás célja, hogy a nemzetközi együttműködésben készülő European Social Survey (ESS) 7. adatfelvételi fordulójához társuló nemzetközi koordinációs költségeket (ESS tagdíjat) fedezze. Az ESS ERIC (European Social Survey European Research Infrastructure) anyagi hátterét a tagországok kétévente befizetett hozzájárulásai jelenti. A támogatás a 7 adatfelvételi forduló tagdíjára vonatkozott.

  • a projekt tervezett befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2015 augusztus 31.
  • projekt azonosító száma:                   ED 14-2-2014-0002
  • a projekt tartalmának bemutatása:

 

 

A támogatás célja, hogy a nemzetközi együttműködésben készülő European Social Survey (ESS) 7. adatfelvételi fordulójához társuló nemzetközi koordinációs költségeket (ESS tagdíjat) fedezze. Az ESS ERIC (European Social Survey European Research Infrastructure) anyagi hátterét a tagországok kétévente befizetett hozzájárulásai jelenti. Ez Magyarország esetében 40600 EUR/2 év.   

A ESS nemzetközileg összehasonlító adatokat szolgáltat az európai társadalmak demográfiai, társadalmi állapotáról, a lakosság politika és közéleti preferenciáinak alakulásáról és a társadalmi attitűdök illetve a cselekvéseket befolyásoló értékek változásairól. A résztvevő országok társadalmát jellemző mutatókat közösen alakítják ki, mindenhol azonos módszertant követnek, így Európa-szerte összehasonlíthatóvá váltak a mérési eredmények. Az ESS 2014-15-ben a 7. adatfelvételi hullámát valósította meg; a kutatás 2001-ben indult és kétévente történik adatfelvétel, így most már 14 évre visszamenőleg rendelkezünk időben és térben is összehasonlító adatokkal az európai társadalmak legfontosabb jellemzőivel kapcsolatban. A kutatás változó és állandó egységekből áll: a hullámonként változó kérdés-blokkok az európai szinten aktuális társadalmi jelenségeket, problémákat vizsgálja, miközben a sztenderd blokkoknak köszönhetően – ma már közel egy évtizedre visszamenőleg – a népesség főbb társadalmi-gazdasági jellemzőire, politikai, közéleti attitűdjeire, értékpreferenciáira vonatkozó adatsorok állnak a rendelkezésünkre. A 7 hullám változó kérdésblokkjai a bevándorlással kapcsolatos attitűdöket és az egészséges élettel kapcsolatos szokásokat (cigaretta és alkohol fogyasztás, mozgás étkezési szokások) térképezte fel.

A survey adatai úgynevezett open access adatok; vagyis elkészültüket és a ESS által történt minőségellenőrzést követően bármely kutató számára szabadon hozzáférhetőek.