Bemutatkozás

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont:

  • megteremti és ápolja a kutatások hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét;
  • elősegíti a magyar jogtudomány, kisebbségkutatás, politikatudomány és szociológia területén végzett kutatások jelenlétét a tudományág nemzetközi életében;
  • együttműködik hazai és külföldi tudományos műhelyekkel, velük közös kutatásokat folytat;
  • közreműködik hazai és külföldi doktoranduszok, ösztöndíjasok továbbképzésében;
  • kutatási dokumentációt és szakterületéhez kapcsolódó adatbázisokat épít, amelyet a tudományos közösség és a szélesebb nyilvánosság számára hozzáférhetővé tesz interneten vagy nyomtatott formában.

 

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont a Jogtudományi Intézet, a Kisebbségkutató Intézet, a Politikatudományi Intézet és a Szociológiai Intézet egyesülése révén jött létre 2012-ben. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont alaptevékenysége elméleti, empirikus és összehasonlító kutatások folytatása a jogtudomány, a kisebbségkutatás, a politikatudomány és a szociológia területén. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont e területeken alapkutatásokat, alkalmazott és összehasonlító kutatásokat is végez, és tudományos munkáját szakmailag önállóan, politikai befolyástól függetlenül végzi.