Az MTA TK kutatóinak kiemelkedő nemzetközi publikációi - 2018. január-május

1. Bene Márton: Sharing Is Caring! Investigating Viral Posts on Politicians’ Facebook Pages During the 2014 General Election Campaign in Hungary; (Megosztó politikusok. Virális tartalmak a képviselőjelöltek Facebook-oldalain a 2014-es kampányban)
Journal of Information Technology & Politics; Impakt faktor: 2.042

2. Bene Márton: Post Shared, Vote Shared: Investigating the Link Between Facebook Performance and Electoral Success During the Hungarian General Election Campaign of 2014; (Megosztásból szavazat. A Facebook-kampány hatása az egyéni választókerületi képviselőjelöltek választási eredményére a 2014-es országgyűlési választásokon)
Journalism & Mass Communication Quarterly, Sage; Impakt faktor: 1,717

3. Bene Márton; Szabó Gabriella, Cristian Norocel: Media Visibility and Inclusion of Radical Right Populism in Hungary and Romania; (A populista radikális jobboldal láthatósága és integrációjának mértéke a magyar és román médianyilvánosságban. Megközelítés a diszkurzív lehetőségek felől)
Problems of Post-Communism; Impakt faktor: 0.755

4. Papp Zsófia: Same Species, Different Breed. The Conditional Effect of Legislator Activities in Parliament on Re-selection in a Mixed-Member Electoral System; (A képviselők parlamenti tevékenységének hatása az újrajelölésre egy vegyes választási rendszerben)
Parliamentary Affairs; Impakt faktor: 1.232

5. Papp Zsófia, Federico Russo: Parliamentary Work, Re-Selection and Re-Election: In Search of the Accountability Link; (Parlamenti munka, újrajelölés és újraválasztás: az elszámoltatás nyomában)
Parliamentary Affairs; Impakt faktor: 1.232

6. Sebők Miklós Bernát: Institutional Entrepreneurship and the Mission Creep of the National Bank of Hungary; (Közpolitikai vállalkozók és a Magyar Nemzeti Bank változó feladatköre)
Palgrave Macmillan

7. Sebők Miklós Bernát, Berki Tamás: Punctuated Equilibrium In Democracy and Autocracy: An Analysis of Hungarian Budgeting Between 1868 and 2013; (Megszakított egyensúly demokráciában és autokráciában: a magyar költségvetés elemzése 1868 és 2013 között)
European Political Science Review; Impakt faktor: 1.722

8. Medve-Bálint Gergő: The Cohesion Policy on the EU’s Eastern and Southern Periphery: Misallocated Funds?; (Uniós támogatások az EU keleti perifériáján: egyensúlyozás hatékonyság és méltányosság között)
Studies in Comparative International Development, Springer, Impakt faktor: 0.977 (2016)

9. Patkós Veronika; Boda Zsolt: Driven by politics: agenda setting and policy-making in Hungary 2010–2014; (A "politikai kormányzás" a média- és a közpolitikai napirendek tükrében 2010 és 2014 között)
Policy Studies, Online first, Taylor and Francis; Impakt faktor: 0.609

10. Boda Zsolt, Ócsai András: The Power of Tradition: Béres Pharmaceuticals; (A hagyomány ereje: a Béres Gyógyszergyár) In: E. O'Higgins, L. Zsolnai (szerk.)
Progressive Business Models: Creating Sustainable and Pro-Social Enterprise. 310 p. Cham: Palgrave Macmillan, 2018. pp. 51-72.

11. Körösényi András; Metz Rudolf; Illés Gábor István: Broadening the limits of reconstructive leadership: Constructivist aspects of Viktor Orbán’s regime-building politics; (A rekonstruktív vezetés határainak a kiterjesztése: Orbán Viktor rezsim-építő politikája)
The British Journal of Politics & International Relations, Impakt faktor: 1.423

12. Hajdu Gábor; Hajdu Tamás: Intra-Couple Income Distribution and Subjective Well-Being: The Moderating Effect of Gender Norms; (Háztartáson belüli jövedelemeloszlás és szubjektív jóllét: A nemi szerepekkel kapcsolatos normák moderáló hatása)
European Sociological Review; Impakt faktor: 2.062

13. Hajdu Gábor; Gerő Márton: The Size and Heterogeneity of Egocentric Networks and Social Integration in Hungary; (Az egocentrikus hálózatok méretének és heterogenitásának összefüggése a társadalmi integrációval Magyarországon)
East European Politics and Societies: and Cultures, OnlineFirst; Impakt faktor: 0.400

14. Pethesné Dávid Beáta, Lukács Ágnes: Roma Undergraduates’ Personal Network in the Process of College Transition. A Social Capital Approach; Research in Higher Education; Impakt faktor: 1.5

15. Pethesné Dávid Beáta; Albert Fruzsina; Kristóf Luca; Róbert Péter; Szabó Andrea; Kmetty Zoltán: Mapping the Post-communist Class Structure: Findings from a New Multidimensional Hungarian Class Survey; (A posztkommunista osztálystruktúra feltérképezése - egy többdimenziós osztálykutatás eredményei)
East European Politics And Soieties; Impakt faktor: 0.4

16. Megyesi Gergely Boldizsár, Mike Károly: Communities after markets. The long road of winemakers to self-governance in post-communist Hungary; (Előbb a piac, aztán a közösség: a hegyközségek önkormányzatiságának kialakítása a poszt-kommunista Magyarországon)
Volume 88, January 2018, Pages 129-137; Impakt faktor: 2.067

17. Kristóf Luca; Csurgó Bernadett: Narrative Identities and the Egalitarian Norm Among Hungarian Elite Couples; (Narratív identitás és a nemek közötti egyenlőség normája a magyar elitben)
Journal of Family Issues; Impakt faktor: 1.696

18. Zombory Máté: The birth of the memory of Communism: memorial museums in Europe; (A kommunizmus emlékezetének születése: emlékmúzeumok Európában)
Nationalities Papers 45:(6)

19. Keller Tamás: Caught in the Monkey Trap: Elaborating the Hypothesis for Why Income Aspiration Decreases Life Satisfaction (A mókuskerék csapdájában: miért csökkenti a jövedelmi aspiráció az elégedettséget)
Journal Of Happiness Studies / Kluwer Academic Publishers; Impakt faktor: 2.327

20. Keller Tamás: Dare to Dream: A Vignette Survey on Self-Selection in Secondary Education Track Choice (Merjél álmodni: az önszelekció mechanizmusa a középiskola választás esetében)
Sociological Research Online; Impakt faktor: 0.519

21. Számadó Szabolcs: When honesty and cheating pay off: the evolution of honest and dishonest equilibria in a conventional signalling game (Amikor az őszinteség és a csalás kifizetődik: őszinte és megtévesztő egyensúlyok evolúciója egy konvencionális kommunikációs modellben)
BMC Evolutionary Biology; Impakt faktor: 3.4

22. Számadó Szabolcs; Zachar István; Szilágyi András; Szathmáry Eörs: Farming the mitochondrial ancestor as a model of endosymbiotic establishment by natural selection (A mitokondrium endoszimbionta eredete természetes szelekció révén: a mitokondriális őssejt háziasítása) PNAS January 30, 2018. 201718707; Impakt faktor: 9.66

23. Számadó Szabolcs; Dustin J. Penn: Does the handicap principle explain the evolution of dimorphic ornaments? (Képes-e a hátrányelv magyarázatot adni a dimorfikus jellegek megjelenésére?)
Animal Behaviour; Impakt faktor: 2.86

24. Számadó Szabolcs; Garay József; Csiszár Villő; Móri F. Tamás; Szilágyi András; Varga Zoltán: Juvenile honest food solicitation and parental investment as a life history strategy: A kin demographic selection model (Fiókák őszinte kéregetése és szülői befektetés, mint életmenet stratégia: egy rokonsági alapú demográfiai modell)
Plos One 2018 március 1.; Impakt faktor: 2.8

25. Takács Károly; Giangiacomo Bravo; Flaminio Squazzoni: Referrals and Information Flow in Networks Increase Discrimination: A Laboratory Experiment; (Ájánlások és információ átadás a diszkrimináció növekedéséhez vezet hálózatokon: egy laboratóriumi kísérlet)
Social Networks, 54: 254-265.; Impakt faktor: 2.462

26. Papp Z. Attila: Trickster Logics in the Hungarian Dual-Citizenship Offer; (A kettős állampolgárság felkínálásának politikai antropológiai logikája)
Nationalism and Ethnic Politics; Impakt faktor: 0.385

27. Papp Z. Attila; Szakolczai Árpád; Horváth Ágnes: Individualization as Depersonalization: Minority Studies and Political Anthropology; (Az individualizáció mint személytelenség: kisebbségkutatás és politikai antropológia)
Nationalism and Ethnic Politics; Impakt faktor: 0.385

28. Benczes, R. & Ságvári, Bence. Where metaphors really come from: Social factors as contextual influence in Hungarian teenagers’ metaphorical conceptualizations of life. (A metaforák eredetéről. Az élet metaforikus konceptualizálására ható társadalmi tényezők a magyar tizenévesek körében)
Cognitive Linguistics, 29(1), pp. 121-154 Impakt faktor: 2.135

29. Tamás Rudas: Lectures on Categorical Data Analysis, (Előadások kategoriális adatok elemzéséről)
Springer Texts in Statistics. Springer, New York

30. Klimova, A; Tamás Rudas: On the role of the overall effect in exponential families. (Az általános hatás szerepe exponenviális eloszlás családokban) Electronic Journal of Statistics, Volume 12, Number (2018), 2430-2453.