Legfrissebb híreink

Kárpátalja évszámokban 1867-2010

Kisebbségkutató Intézet

Intézeti honlapunk olvasószobájában elérhetővé vált Kárpátalja évszámokban 1867-2010 kétnyelvű (magyar, ukrán)  kronológiánk tárgyszavas keresővel.

Megjelent a REGIO 2019/3. száma

Kisebbségkutató Intézet

A tartalomból:
- Az etnikai polarizáció és a jólét összefüggései Erdélyben
- Transznacionális mobilitás
- Szerepek változó uralmi helyzetekben
- Déli szomszédaink és az I. világháború végének századik évfordulója

Prof. Dr. Sárközy Tamás emlékére

Jogtudományi Intézet

Prof. Dr. Sárközy Tamás emlékére

„Nem tart örökké semmi."

Prof. Dr. Sárközy Tamás a XX. század második felében és XXI. század első évtizedeiben a magyar jogtudomány kiemelkedő alakjaként több, mint kétszáz tudományos szakcikket, száz szakkönyvet, valamint több, mint száz könyvrészletet írt. Összes tudományos munkáinak száma megközelíti a félezret. Félszáz esztendeig volt az MTA Jogtudományi Intézetének kutatója. Tevékenysége, szellemisége döntően határozta meg számos jogásznemzedék gondolkodását, jogról alkotott elképzelését.

A Jogtudományi Intézet kutatóközösségét mélyen megérintette Sárközy Tamás hirtelen bekövetkezett halála. Mély megrendüléssel búcsúzunk szeretve tisztelt mesterünktől.

30 de ani de libertate / 30 éve szabadon

Kisebbségkutató Intézet

Marchut Réka előadást tart "A Római Katolikus Egyház helyzetének megváltozása az első világháborút követően Romániában – bukaresti magyar katolikusok" címmel a Balassi Intézet - Bukaresti Magyar Intézet konferenciáján február 10-én. 

Kérészállamok a történelmi Magyarország területén 1918–1921

Kisebbségkutató Intézet

FEDINEC Csilla A Hucul Köztársaság a dokumentális jellegű irodalomban, MARCHUT Réka Állam az államért? A Bánáti Köztársaság címmel tartanak előadást  az NKE EJKK Közép-Európa Kutatóintézet és a Trianon100 MTA-Lendület Kutatócsoport közös rendezésű konferenciáján.

Időpont: 2020. február 25., kedd

Helyszín: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika Campus, Széchenyi Díszterem

Legújabb eredményeink