Tisztelt Olvasó!

Mi az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban büszkék vagyunk a kutatóinkra. Büszkék vagyunk rájuk, függetlenül attól, hogy a határon túli magyarok helyzete, a társadalmi egyenlőtlenségek, speciális helyzetű társadalmi csoportok, a közpolitika intézményeibe vetett bizalom vagy a sajtószabadság érvényesülése terén folytatnak felfedező kutatást. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban a témaválasztás szabad, mert csak a szabad, kíváncsiság által vezérelt témaválasztásból származik igazi innováció. A kiválóság egyetlen - igaz, nagyon szigorú - mércéje a kutatásban a tudományosság nemzetközileg elfogadott módszereinek alkalmazása, az eredmények rangos folyóiratokban és kiadóknál való publikálása, a sikerességet egy objektív teljesítményértékelési rendszer minősíti minden évben.

Munkánkkal arra törekszünk, hogy a társadalom számára fontos témákban a tudományos alapú megközelítés véleményformáló szerepet töltsön be.

A társadalomtudományi kutatás haszna az, hogy az egyéni sorsok mögött feltárja a társadalmi törvényszerűségeket és ezzel higgadt és kiegyensúlyozott gondolkodási alapot teremt. A társadalomtudományi kutatás természeténél fogva kritikai jellegű, azaz a társadalom működésében, az emberek egymás közötti kapcsolataiban jelentkező problémák feltárására, ezek okainak megismerésére törekszik. Ezt a feladatát csak akkor tudja ellátni, ha ellentmondásos jelenségek vizsgálatától sem riad vissza. Az így feltárt és közzétett ismeretekre építve mindenki kialakíthatja a saját véleményét és segítséget kaphat a világban való eligazodáshoz.

Örömmel vesszük, hogy érdeklődésével megtisztelte honlapunkat. Kérjük, tájékozódjon munkánkról, nézze meg kutatásaink listáját, várjuk rendezvényeinken.

Rudas Tamás
főigazgató

Tovább

A hajléktalanság társadalmi okairól és ezek kezelésének lehetőségeiről

Tisztelt Olvasó!

Kollégáim segítségével készítettünk egy rövid áttekintést a hajléktalanság társadalmi okairól és kezelésének lehetőségeiról abból a célból, hogy kiegyensúlyozott gondolkodási alapot teremtsünk, melyre építve mindenki kialakíthatja a saját véleményét.

Leírásunk a hajléktalanságot nem elsősorban mint személyes tragédiát írja le, hanem bemutatja, hogy az hogyan jön létre a társadalom működési zavarainak következtében.

Rudas Tamás
főigazgató

Tovább

Kiemelt novemberi rendezvényeink

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont alábbi rendezvényein az MTA Humán Tudományok Kutatóházában (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4):

2018. november 13. kedd 10:00-14:00
Migráció: tények, társadalmi percepciók
Manapság intenzív közéleti diskurzus övezi a migráció jelenségét. A migrációt, a ki- és bevándorlást globális történeti, európai, országos és lokális szinten egyaránt lehet értelmezni. Konferenciánk ezt a társadalmi jelenséget több oldalról, több tudományterület eredményeire alapozva mutatja be. Az előadásokon többek között megvizsgáljuk, hogy a Magyarországra történő bevándorlás hogyan illeszkedik a globális és európai folyamatokhoz, mik lehetnek a Magyarországról történő elvándorlás és visszavándorlás okai, következményei és kihívásai, hogyan alakul  az országba érkezett magyar és nem magyar anyanyelvűek integrációja. Ezt követően kerekasztal-beszélgetésben közvéleménykutatók és migrációkutatók beszélnek arról, hogyan lehet társadalomtudományi eszközökkel mérni az elvándorlással, a migrációval kapcsolatos elképzeléseket, milyen buktatói lehetnek a közvélemény-kutatások adatai értelmezésének.
A részletes program itt olvasható.

2018. november 14.  szerda 9:30-12:00
A közösségi média jogi oldala
Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés Ződi Zsolt: Platformok, robotok, jog – új szabályozási kihívások az információs társadalomban című könyvéről
A részletes program itt olvasható.

2018. november 20. kedd 10:00-12:00
Várakozások és valóságok, Parlamenti választás 2018
A részletes program itt olvasható.

2018. november 27. kedd 15:00-17:00
A barátságok alakulása Magyarországon

A részletes program itt olvasható.

 

Tovább

Biológiai nem és társadalmi nem

Tisztelt Olvasó!

A társadalmi nem fogalma és oktatásának szükségessége körül kialakult polémia az utóbbi hetekben nagy teret kapott a sajtóban. Az ebben a kérdésben való eligazodást szeretnénk segíteni a társadalmi nem fogalmának megvilágításával.

Meggyőződésem, hogy a társadalmi nem oktatásának és kutatásának szükségességéről vagy szükségtelenségéről nem lehet felelős döntést hozni a társadalmi nem fogalmának ismerete nélkül.

Rudas Tamás
főigazgató

Tovább

Egymilliárd Ft-os európai uniós támogatást nyert az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetésével beadott pályázat

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetésével beadott DEMOS (Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe) című kutatási pályázat az Európai Unió egymilliárd Ft-os támogatását nyerte el. A projektben 15 európai partner vesz részt, köztük olyan neves kutatóhelyek, mint a hamburgi vagy a koppenhágai egyetem. Az európai kutatástámogatási rendszerben csak a legkiválóbb kutatási tervek nyernek támogatást. Az értékelés szempontjai a szakmai kiválóság, a társadalmi hatás, a megvalósítás várható színvonala, az elbírálásban kiemelkedő európai tudósok vesznek részt. A pályázat és a három éves kutatási program szakmai vezetője Boda Zsolt, az MTA TK PTI igazgatója, a pályázatban a TK más intézeteiből is részt vesznek kutatók.  A szakmai kiválóság mellett a sikerben kiemelkedő szerepet játszott az MTA TK-ban az elmúlt években az MTA H2020 felkészülést támogató pályázatán elnyert keretből létrehozott pályázattámogatási csoport, amely Schenk Borbála titkárságvezető irányításával összefogta a nemzetközi pályázatírási folyamatot és hozzájárult a menedzsment szempontok magas szintű megjelenítéséhez is (melyre az értékelők maximális pontszámot adtak).

Tovább

Nyertes NKFIA kutatási projektek 2018

A 2018. évi pályázati fordulóban az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont hét alapkutatási projektje kapott támogatást a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból, összesen 130 585 000 Ft értékben.
 

Tovább

Az MTA TK kutatóinak kiemelkedő nemzetközi publikációi - 2018. január-szeptember

Az MTA TK kutatóinak 2018. január-szeptember között 51 impakt faktoros publikációja jelent meg kiemelkedő nemzetközi folyóiratokban, illetve kiadóknál. A teljes lista a Tovább gombra kattintva olvasható.

Tovább

Kiemelt hírek

Konferenciabeszámoló: A nemzetközi büntető igazságszolgáltatás kihívásai

Jogtudományi Intézet

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete konferenciát rendezett a nemzetközi büntető igazságszolgáltatás kihívásairól Hoffmann Tamás (tudományos főmunkatárs, MTA TK JTI) és Kirs Eszter (egyetemi docens, BCE) szervezésében. Előadóként részt vett a hazai tudományos élet számos szereplője, köztük Kovács Péter, a Nemzetközi Büntetőbíróság bírája is.

A hajléktalanság társadalmi okairól és ezek kezelésének lehetőségeiről

Társadalomtudományi Kutatóközpont

Tisztelt Olvasó!

Kollégáim segítségével készítettünk egy rövid áttekintést a hajléktalanság társadalmi okairól és kezelésének lehetőségeiról abból a célból, hogy kiegyensúlyozott gondolkodási alapot teremtsünk, melyre építve mindenki kialakíthatja a saját véleményét.

Leírásunk a hajléktalanságot nem elsősorban mint személyes tragédiát írja le, hanem bemutatja, hogy az hogyan jön létre a társadalom működési zavarainak következtében.

Rudas Tamás
főigazgató

Konferenciameghívó: Várakozások és valóságok Parlamenti választás 2018

Politikatudományi Intézet

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi és Politikatudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt a "Várakozások és valóságok. Parlamenti választás 2018" elnevezésű könyvbemutatóval egybekötött konferenciára. A konferencia témája a 2018-as parlamenti választás értelmezése jogtudományi és politikatudományi szempontból.

Konferenciameghívó: Politikaelméleti Éves Konferencia 2018

Politikatudományi Intézet

November 15-16-án az NKE Molnár Tamás Kutatóintézete és az MTA TK Politikatudományi Intézete „A valóság kihívása” címmel konferenciát rendez. A valóság kihívása a konferencia tágan értelmezett témája, melyen belül az előadók szabadon fogalmazhatják meg saját kérdéseiket, a konferencia elsődleges célja ugyanis az, hogy fórumot – a szervezők szándéka szerint évente ismétlődő rendszeres eseményt – hozzon létre a tág értelemben vett politikaelmélettel foglalkozó kutatók számára. A konferencia a politikaelmélet, a politikai filozófia, valamint a gondolkodás-, és eszmetörténet lehetséges kérdéseit és válaszait mutatja be a politikai valóság által támasztott kihívásokkal kapcsolatban.

A konferencia nyilvános.