Új főigazgató az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont élén

Az Akadémia Elnöke 2019. január 1-jei hatállyal három évre Boda Zsoltot bízta meg az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontjának vezetésével. Boda Zsolt tudományos tanácsadó, habilitált egyetemi docens, 2016 óta az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetének igazgatója. Fő kutatási területe a közpolitika változás magyarázata és a bizalom szerepe a közpolitikák megvalósításában. Elnyerte a Magyar Politikatudományi Társaság Bibó István Emlékdíját tudományos munkásságáért és kétszer a Kolnai Aurél díjat kiemelkedő publikációjáért. Az MTA Főtitkári Kutatói Elismerésének birtokosa, és 2019 januárjában fogja átvenni a Francia Állam Akadémia Pálma-rendjének Lovagi fokozatát. Oktatott franciául a párizsi Université Pierre et Marie Curie-n, valamint angolul több európai egyetemen (Erasmus University, University of Helsinki, Norwegian School of Economics, Coppenhagen Business School, European University ’Viadrina’). Vendégkutatóként dolgozott az Université de Versailles-on, a párizsi La Maison des Sciences de l’Homme-ban és a Conservatoire des Arts et Métiers-ben, valamint a chapel hill-i University of North Carolina-n. Számos hazai és nemzetközi kutatásban vett részt, 2018-ban a vezetésével nyert egy 15 tagú nemzetközi konzorcium az EU H2020-as pályázati rendszerében nagyösszegű támogatást.

Boda Zsolt főigazgató
kutatói adatlap

 

Tovább

Egymilliárd Ft-os európai uniós támogatást nyert az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetésével beadott pályázat

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetésével beadott DEMOS (Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe) című kutatási pályázat az Európai Unió egymilliárd Ft-os támogatását nyerte el. A projektben 15 európai partner vesz részt, köztük olyan neves kutatóhelyek, mint a hamburgi vagy a koppenhágai egyetem. Az európai kutatástámogatási rendszerben csak a legkiválóbb kutatási tervek nyernek támogatást. Az értékelés szempontjai a szakmai kiválóság, a társadalmi hatás, a megvalósítás várható színvonala, az elbírálásban kiemelkedő európai tudósok vesznek részt. A pályázat és a három éves kutatási program szakmai vezetője Boda Zsolt, az MTA TK PTI igazgatója, a pályázatban a TK más intézeteiből is részt vesznek kutatók.  A szakmai kiválóság mellett a sikerben kiemelkedő szerepet játszott az MTA TK-ban az elmúlt években az MTA H2020 felkészülést támogató pályázatán elnyert keretből létrehozott pályázattámogatási csoport, amely Schenk Borbála titkárságvezető irányításával összefogta a nemzetközi pályázatírási folyamatot és hozzájárult a menedzsment szempontok magas szintű megjelenítéséhez is (melyre az értékelők maximális pontszámot adtak).

Tovább

Nyertes NKFIA kutatási projektek 2018

A 2018. évi pályázati fordulóban az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont hét alapkutatási projektje kapott támogatást a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból, összesen 130 585 000 Ft értékben.
 

Tovább

Az MTA TK kutatóinak kiemelkedő nemzetközi publikációi - 2018. január 1. - december 31.

Az MTA TK kutatóinak 2018. évben 71 impakt faktoros publikációja jelent meg kiemelkedő nemzetközi folyóiratokban, illetve kiadóknál. A teljes lista a Tovább gombra kattintva olvasható.

Tovább

Kiemelt hírek

A COURAGE az Európai Unió mintaprojektje a bölcsészet- és társadalomtudományban

Szociológiai Intézet

Az Európai Parlament és az Európai Bizottság közös konferenciát rendez 2018. november 27-én az európai kutatásról és innovációról. A rendezvényre, amely az EU-ban folyó kutatások kiválóságát hivatott bemutatni, az Európai Bizottság által finanszírozott jelenleg futó összes bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóprogram közül egyedül a COURAGE kapott meghívást.