Tisztelt Olvasó!

Mi az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban büszkék vagyunk a kutatóinkra. Büszkék vagyunk rájuk, függetlenül attól, hogy a határon túli magyarok helyzete, a társadalmi egyenlőtlenségek, speciális helyzetű társadalmi csoportok, a közpolitika intézményeibe vetett bizalom vagy a sajtószabadság érvényesülése terén folytatnak felfedező kutatást. A Társadalomtudományi Kutatóközpontban a témaválasztás szabad, mert csak a szabad, kíváncsiság által vezérelt témaválasztásból származik igazi innováció. A kiválóság egyetlen - igaz, nagyon szigorú - mércéje a kutatásban a tudományosság nemzetközileg elfogadott módszereinek alkalmazása, az eredmények rangos folyóiratokban és kiadóknál való publikálása, a sikerességet egy objektív teljesítményértékelési rendszer minősíti minden évben.

Munkánkkal arra törekszünk, hogy a társadalom számára fontos témákban a tudományos alapú megközelítés véleményformáló szerepet töltsön be.

A társadalomtudományi kutatás haszna az, hogy az egyéni sorsok mögött feltárja a társadalmi törvényszerűségeket és ezzel higgadt és kiegyensúlyozott gondolkodási alapot teremt. A társadalomtudományi kutatás természeténél fogva kritikai jellegű, azaz a társadalom működésében, az emberek egymás közötti kapcsolataiban jelentkező problémák feltárására, ezek okainak megismerésére törekszik. Ezt a feladatát csak akkor tudja ellátni, ha ellentmondásos jelenségek vizsgálatától sem riad vissza. Az így feltárt és közzétett ismeretekre építve mindenki kialakíthatja a saját véleményét és segítséget kaphat a világban való eligazodáshoz.

Örömmel vesszük, hogy érdeklődésével megtisztelte honlapunkat. Kérjük, tájékozódjon munkánkról, nézze meg kutatásaink listáját, várjuk rendezvényeinken.

Rudas Tamás
főigazgató

Tovább

Az MTA TK sikeresen szerepelt az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága által kiírt tenderen

Az MTA TK, a Lexcellence Európai Közösségi Jogi és Szabályozási Tanácsadó Kft.-vel közösen sikeresen szerepelt az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatósága által kiírt, a nemzeti bírók európai versenyjogi képzésére kiírt versenypályázaton. Az EEUStAID program keretében 11 közép-kelet-európai tagállam bíróinak EU állami támogatási jogi képzése fog megvalósulni vezető nyugat- és közép-kelet európai gyakorlati jogászok, illetve jogász kutatók segítségével. A program különös hangsúlyt fektetet az uniós jogi bírói készségek fejlesztésére, valamint a tagállami jogrendszerek közötti kölcsönös tanulásra, illetve tapasztalatcserére. Általános céljai az EU állami támogatási jogot érintő tagállami ítélkezési gyakorlatok minőségének javítása, a különböző nemzeti jogrendszerekben felmerülő jogalkalmazási problémák feltárása és megoldása, valamint az EU állami támogatási jog alkalmazása körében felmerülő jogérvényesítési lehetőségek elterjesztése. A kifejlesztett képzési anyag a program lezárása után nyilvánosan elérhető lesz az egész európai szakmai közönség (bírók, gyakorló jogászok, egyetemi hallgatók, kutatók, szakpolitikai szakértők) számára. A képzési programról további tájékoztatás Varju Mártontól (varju.marton@tk.mta.hu) kérhető.

Tovább

Egy milliárd Ft-os európai uniós támogatást nyert az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetésével beadott pályázat

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetésével beadott DEMOS (Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe) című kutatási pályázat az Európai Unió egy milliárd Ft-os támogatását nyerte el. A projektben 15 európai partner vesz részt, köztük olyan neves kutatóhelyek, mint a hamburgi vagy a koppenhágai egyetem. Az európai kutatástámogatási rendszerben csak a legkiválóbb kutatási tervek nyernek támogatást. Az értékelés szempontjai a szakmai kiválóság, a társadalmi hatás, a megvalósítás várható színvonala, az elbírálásban kiemelkedő európai tudósok vesznek részt. A pályázat és a három éves kutatási program szakmai vezetője Boda Zsolt, az MTA TK PTI igazgatója, a pályázatban a TK más intézeteiből is részt vesznek kutatók.  A szakmai kiválóság mellett a sikerben kiemelkedő szerepet játszott az MTA TK-ban az elmúlt években az MTA H2020 felkészülést támogató pályázatán elnyert keretből létrehozott pályázattámogatási csoport, amely Schenk Borbála titkárságvezető irányításával összefogta a nemzetközi pályázatírási folyamatot és hozzájárult a menedzsment szempontok magas szintű megjelenítéséhez is (melyre az értékelők maximális pontszámot adtak).

Tovább

Számítógépes társadalomtudomány - tematikus különszám a Magyar Tudomány legfrissebb számában

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontja kezdeményezésére 2017 őszén megalakult az MTA Számítógépes Társadalomtudomány (Computational Social Science) témacsoportja. Hivatalos bemutatkozásunkra 2017. november 14-én, a Magyar Tudomány Ünnepe keretében került sor. A Magyar Tudomány legfrissebb számában megjelent tematikus összeállításban az akkor elhangzott előadások kibővített és szerkesztett változatai szerepelnek.

A tartalomjegyzék és a cikkek elérhetőek, elolvashatóak továbbkattintás után.

Tovább

Az MTA TK kutatóinak kiemelkedő nemzetközi publikációi - 2018. január-május

Az MTA TK kutatóinak 2018. január-májusa között 29 impakt faktoros publikációja jelent meg kiemelkedő nemzetközi folyóiratokban, illetve kiadóknál. A teljes lista a Tovább gombra kattintva olvasható.

Tovább

Kiemelt hírek

Fiatal kutatói álláspályázat

Politikatudományi Intézet

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Főigazgatója pályázatot hirdet fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére az MTA TK Politikatudományi Intézetben

Kockázati tényezők :: A kiállítás sajtóvisszhangja

Szociológiai Intézet

Mit tudhatunk meg az államszocialista korszak ellenzéki kultúrájáról az archívumokból harminc évvel a rendszerváltás után? Milyen hatással lehetnek az akkor történtek a kortárs kultúrára és politikai gondolkodásra, miként ágyazódtak be vagy koptak ki a másként gondolkodás hagyományai, hogyan látjuk magunkat az archívumok és gyűjtemények tükrében? A Kockázati tényezők az egykor rejtett, peremre szorított vagy elnyomott tevékenységek társadalmi emlékezetben fellelhető, vagy éppen elfelejtett nyomait mutatja be.

A PTI kutatói vezetik a mintegy egymilliárd forintos európai uniós kutatási pályázatot

Politikatudományi Intézet

A PTI kutatói vezetik a mintegy egymilliárd forintos európai uniós kutatási pályázatot

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetésével beadott és 3 millió euró támogatást nyert DEMOS (Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe) című H2020-as pályázat és a hároméves kutatási program szakmai vezetője Boda Zsolt, az MTA TK Politikatudományi Intézetének igazgatója. A pályázat kidolgozásában vezető szerepet játszottak a PTI kutatói, Bartha Attila, Farkas Eszter és Szabó Gabriella. A projektben 15 európai partner vesz részt, köztük olyan neves kutatóhelyek, mint az amszterdami, a hamburgi vagy a koppenhágai egyetem. Az európai kutatástámogatási rendszerben csak a legkiválóbb kutatási tervek nyernek támogatást. Az értékelés szempontjai a szakmai kiválóság, a társadalmi hatás, a megvalósítás várható színvonala; az elbírálásban kiemelkedő európai tudósok vesznek részt. A szakmai kiválóság mellett a sikerben kiemelkedő szerepet játszott az MTA TK-ban az elmúlt években az MTA H2020 felkészülést támogató pályázatán elnyert keretből létrehozott pályázattámogatási csoport, amely Schenk Borbála titkárságvezető irányításával összefogta a nemzetközi pályázatírási folyamatot és hozzájárult a menedzsment szempontok magas szintű megjelenítéséhez is (melyre az értékelők maximális pontszámot adtak).