Tudományos segédmunkatárs álláspályázat az MTA TK Jogtudományi Intézetében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

Főigazgatója pályázatot hirdet

tudományos segédmunkatárs közalkalmazotti munkakör betöltésére

az MTA TK Jogtudományi Intézetben

Feladatkör:

  • Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében a „Büntetőjogunk szabályozási újdonságai – a jogtudatban” projekt keretében három évig.

Pályázati feltételek:

  • Egyetemi végzettség;
  • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
  • Magas szintű angol nyelvtudás;
  • Empirikus kutatási ismeretek (elsősorban kérdőív szerkesztés, illetve SPSS kezelés)

Előnyt élveznek:

  • Társadalomtudományi vagy szociológiai diplomával rendelkezők

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • A pályázó szakmai önéletrajzát; publikációs listáját;
  • A legjobbnak tartott publikációja elektronikus példányát;
  • Végzettséget igazoló okirat másolatát;
  • Nyelvtudást igazoló okirat másolatát

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje:

2017. szeptember 17.

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Jakab András igazgatónak címezve a hollan.miklos@tk.mta.hu mail címen keresztül. Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: munkatárs/2017/JI.

A pályázat elbírálásnak határideje:

2017. szeptember 26.

A pályázat elbírálásnak módja:

A pályázati anyag értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján. A szóbeli elbeszélgetés tervezett időpontja 2017. szeptember 21. 13 óra. (Alternatív időpontok biztosítására nincs lehetőség.)

A kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V.26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

A munkakör 2017. október 1-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés határozott időre, azaz három évre szól négyhónapos próbaidővel.

A pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett munkakört ne töltse be.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Hollán Miklós tudományos főmunkatárs, MTA TK Jogtudományi Intézet

E-mail: hollan.miklós@tk.mta.hu