Felhívás tudományos főmunkatárs közalkalmazotti munkakör betöltésére az MTA TK Szociológiai Intézetében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

Főigazgatója pályázatot hirdet

tudományos főmunkatárs közalkalmazotti munkakör betöltésére

az MTA TK Szociológiai Intézetben

Feladatkör:

 • Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetében.

 

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi végzettség;
 • PhD fokozat;
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • magas szintű angol nyelvtudás
 • Tudományos kutatói vagy azzal egyenértékű oktatói munkakörben eltöltött 6 év
 • Három-öt oldalas kutatási terv benyújtása:
 • amelynek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét három évre lebontva.

 

Előnyt élveznek:

 • Szociológiai diplomával és/vagy szociológiai PhD fokozattal rendelkezők
 • Középfokú német, vagy francia nyelvtudással rendelkezők
 • Nagyobb számú angol nyelvű szaktudományos publikációval rendelkező pályázók
 • Kutatói, oktatói tapasztalattal rendelkezők.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát; publikációs listáját
 • A pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelő kutatási tervet (max. 5 oldal);
 • A legjobbnak tartott publikációja elektronikus példányát;
 • Végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • Nyelvtudást igazoló okirat másolatát.

 

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet

 

A pályázat beérkezésének határideje:

2016. december 5.    

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Csizmady Adrienne igazgató részére a  szi.igazgato@tk.mta.hu mail címre. Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: főmunkatárs/2016/SZI.

A pályázat elbírálásnak határideje:

2016. december 15.

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján. A szóbeli elbeszélgetés tervezett időpontja 2016. december 8.

A kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V.26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

A munkakör 2017. február 1-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés határozott időre, azaz egy évre szól négyhónapos próbaidővel.

A pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett munkakört ne töltse be.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

P. Tóth Tamás tudományos titkár, MTA TK Szociológiai Intézet.

e-mail: PToth.tamas@tk.mta.hu