Kisfalusi Dorottya

Kisfalusi Dorottya
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (MTA TK SZI)
Kutatási területek

társadalmi kapcsolatháló-elemzés, interetnikus kapcsolatok, oktatásszociológia, iskolai bántalmazás 

Kiemelt publikációk

Kisfalusi Dorottya (2013): Kapcsolati és hálózati tőke - Vázlat a társadalmi tőke kettős természetéről. Szociológiai Szemle, 23(3): 84-101.

Kisfalusi Dorottya (2012): A bevándorlók szociodemográfiai jellemzői, kulturális és társadalmi erőforrásokkal való ellátottsága, migrációs céljaik és motivációik. In Lengyel György - Tóth Lilla - Göncz Borbála (szerk.): Bevándorlók a magyar társadalom tükrében. Méltóság, igazságosság és civil integráció. Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 19-59.

Projektek

OTKA K112929. Gossip, Reputation, and Cooperation: Informal Building Blocks of Social Order

MTA TK „Lendület” RECENS Kutatócsoport: Verseny és negatív hálózatok c. kutatás