Illés Gábor

Illés Gábor
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (MTA TK PTI)
  • Osztály: Demokrácia- és Politikaelméleti Osztály
  • E-mail: illes.gabor@tk.mta.hu
  • Telefonszám: + 36 1 224 6700 / 5321
  • Épület: T (Emelet, szobaszám: 2. 14.)
Kutatási területek

Politikai diskurzus, válságértelmezések, válság és politikai vezetés

Kiemelt publikációk

A populizmusról másképp (Ernesto Laclau: A populista ész). Politikatudományi Szemle 2013/2. 133–142.

Választójogi viták 1905 után Tisza István és Jászi Oszkár között. Kommentár 2012/6. 35-53.

Tisza István politikai koncepciója a nemzetiségi kérdést illetően a világháború előestéjén. In Maruzsa–Pallai (szerk.): Tisza István és emlékezete. Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézete. 2011. 139–150.

Projektek

A "válság" a magyar parlamentben a gazdasági világválság kontextusában – 2008 őszétől 2012 végéig (egyéni)
 
Politikai vezetés: teória és összehasonlító kutatás (csoportos)