Feischmidt Margit

Feischmidt Margit
CV letöltése

Osztályvezető

Tudományos főmunkatárs (MTA TK KI)
Kutatási területek
 • Etnicitás, interetnikus kapcsolatok
 • Nacionalizmus, nemzeti kultúra és kulturális emlékezet
 • Multikulturalizmus, elismerés, identitáspolitika
 • Szélsőjobboldali radikalizmus, interetnikus konfliktusok
 • Romák és magyar kisebbségi közösségek Közép-Kelet-Európában
Kiemelt publikációk
 • Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town. 2006. Princeton University Press. Co-authors: Rogers Brubaker, Jon Fox and Liana Grancea
 • Ethnizität als Konstruktion und Erfahrung. Symbolstreit und Alltagskultur im Siebenbürgischen Cluj. Münster-Hamburg-London: LIT-Verlag, 2003.
 • Etnicitás. Különbségteremtő társadalom. Budapest: Gondolat. 2010.
 • Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban. (Immigrant children in Hungarian schools) ed. Margit Feischmidt and Pál Nyiri. Hungarian Academy of Sciences. Institute of Minority Studies: Budapest, 2005.
 • Kényszerek és illeszkedések. Gazdasági és szimbolikus stratégiák aprófalvakban élő romák életében. Szociológiai Szemle 2012/2
 • The same study in Enlish: Constraints and Accommodation. Economic and Symbolic strategies of Romani people living in Hungarian villages. In: Heller Mária and Kriza Borbála ed. Budapest: Eötvös. forthcoming 2013
 • Collective criminalization of Roma in Central and Eastern Europe: Social causes, circumstances, consequences. In: The Routledge Handbook of European Criminology. Edited by Sophie Body-Gendrot, Mike Hough, Klara Kerezsi, René Lévy, Sonja Snacken. London: Routledge. Forthcoming 2013 (Co-authors Szombati Kristóf and Szuhay Péter)
Projektek
 • Társadalmi konfliktusokra adott identitáspolitikai válaszok. MTA TK inkubátor projekt​
  • Célunk egy olyan intézetközi kutatócsoportot (Identitáspolitika Műhely) létrehozni, amely a társadalmi konfliktusokra és a gazdasági válságra adott többségi és kisebbségi válaszokat  lokális, nemzeti és európai dimenzióban, illetve ezek kölcsönhatásaiban vizsgálja. Ezt pedig oly módon teszi, hogy az az eddigi kutatások szinergiáját, nemzetközi pályázatokban és publikációkban való megjelenését eredményezze. A program kiemelt nemzetközi partnere az Association for the Study of Nationalities, amelynek éves konferenciáján (ennek előrelátható témája – Nationalism, populism and crisis – tökéletesen egybeesik a mi műhelyünk témájával) két panelt, folyóiratában (Nationalities Papers) pedig egy tematikus számot szándékozunk kiadni. Az előkészítendő pályázatok között első helyen áll, jelenleg egyeztetés alatt áll Csergő Zsuzsa (Queen’s University, ASN) vezetésével beadandó Lendület Program pályázat.
Aktuális kézirat
 • Radical right, Antigypsy mobilization and interethnic conflict. The Gyöngyöspata case in comparative perspective
 • “Rocking the nation”. Popular culture and nationalism

 • New nationalism and its discursive construction in Hungary

 • Mindennapi nacionalizmus.  Nemzetdiskurzusok és a nacionalizmus populáris kultúrája Magyarországon. kollektiv monográfia (társszerzők: Glózer Rita, Ilyés Zoltán, Kasznár Veronika Katalin, Zakariás Ildikó)
  • Nemzetdiskurzusok a mindennapokban és a nacionalizmus populáris kultúrája. Előszó (Feischmidt Margit)
  • Populáris emlékezetpolitikák az újnacionalizmus. A magyarországi Trianon-kultusz társadalmi alapjai (Feischmidt Margit)
  • A nemzet varázsa és a szélsőjobboldali szimpátia a fiatalok körében  (Feischmidt Margit)
  • Élmény és ideológia a nacionalista popkultúrában (Feischmidt Margit- Pulay Gergő)
  • Mindennapi nacionalizmus és a másság cigányként való megjelölése (Feischmidt Margit)
  • Cigányellenesség, retradicionalizáció és a jobboldali radikalizmus – Gyöngyöspata 2011 (Feischmidt Margit - Szombati Kristóf)