Pályázati felhívás az MTA TK Jogtudományi Intézet Igazgatói beosztásának ellátására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet az

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet

Igazgató (vezetői)

beosztás ellátására

 

A betöltendő munkakör (közalkalmazotti kinevezés szerinti) „tudományos kutató”, amely a vezetői beosztással történő megbízással együtt tölthető be.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű, teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszony, új alkalmazás esetén 4 hónap próbaidővel

Vezetői megbízás időtartama:

Határozott idejű, 3 évre szóló vezetői megbízás

Feladatkör:

 • az MTA TK Jogtudományi Intézet szakmai tevékenységének irányítása, koordinálása, képviselete a Kutatóközpont Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a vonatkozó akadémiai szabályok szerint,
 • a kutatóközpont főigazgatójának irányításával az intézet működésének biztosítása,
 • a tudományos kutatói feladatokhoz kapcsolódó tevékenység ellátása.

Pályázati elvárások:

 • legalább PhD tudományos fokozat
 • kimagasló, nemzetközileg is elismert tudományos eredmények a kutatóintézet profiljának megfelelő kutatások valamely területén, nemzetközi publikációs tapasztalat
 • kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat
 • tárgyalási és publikációs szintű angol nyelvtudás,
 • büntetlen előélet

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • az MTA TK Jogtudományi Intézet vezetésére, fejlesztésére, tudományos programjának megvalósítására vonatkozó koncepció
 • a pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek pontos bibliográfiai jegyzéke,
 • a pályázó tudománymetriai mutatói
 • a végzettséget, tudományos fokozatot, illetve címet és nyelvtudást igazoló oklevelek másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat tartalmát és a pályázó nevét a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik, továbbá, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • nyilatkozat arról, hogy igazgatói megbízás esetén milyen intézményen kívüli szakmai tevékenységeket kíván folytatni és milyen jogviszony keretében

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

Pályázat beküldése:

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont főigazgatójának címezve a titkarsag@tk.mta.hu e-mail címre.

A pályázat közzététele: 2017. október 17.             

A pályázat benyújtási határideje: 2017. november 20.     

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 10.

Az állás betölthető: a Magyar Tudományos Akadémia elnöke egyetértését követően, legkorábban 2018. február 1-től       

A pályázat elbírálásának rendje:

Pályázati anyag és személyes meghallgatás alapján. A beérkező pályázatokat bíráló bizottság véleményezi. A felvételről a Kutatóközpont főigazgatója dönt, az intézetigazgatói megbízást az irányító szerv vezetőjének egyetértésével adja. A jelentkezők elektronikus úton kerülnek értesítésre.

A közalkalmazotti illetmény, illetve a vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) alapján kerül megállapításra.

A megbízás feltétele vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 • MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont honlapja
 • MTA honlap

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást nyújt:

dr. Schenk Borbála, főigazgatói titkárságvezető, titkarsag@tk.mta.hu

 

 

                                                                                                  Rudas Tamás
                                                                                                  főigazgató