A szegénység haszna. Legitimáció, hatalom, elosztási rendszerek

A szegénység haszna

Legitimáció, hatalom, elosztási rendszerek

MTA TK konferencia, 2017. május 30. 10-13h

Humán Tudományok Kutatóháza Budapest 1097 Tóth Kálmán u. 4. Nagyterem

 

Egyedi megközelítésből vizsgálja a szegénység jelenségét az MTA TK konferenciája. 

Magyarország lakosságának mintegy egynegyede ki van téve az elszegényedés és az ezzel járó társadalmi deklasszálódás veszélyének. A szegénység, mely jelen állapotában hosszú távú strukturális képződménynek látszik, a társadalom sok szereplője világának nem kiküszöbölendő eleme, hanem szerves része. Hogyan és miért válik a társadalomban működő rendszerek szerves részévé a szegénység? Ki sajátíthatja ki a szegénységet? Ki húz hasznot belőle? Hogyan lehet ennek a jelenségnek a felismerése egy konzervatív társadalompolitika része?

A konferencia előadásai:

  • bemutatnak és értékelnek egy olyan társadalompolitikát, amelynek legfontosabb szervező ereje az „érdemes” és „érdemtelen” társadalmi csoportok mind élesebb elválasztása egymástól. A két csoport 2010 utáni meghatározása szerinti új felosztásban az „érdemesek” csoportja az elsődleges munkaerőpiacon legálisan foglalkoztatottakra és családjaikra szűkül, míg „érdemtelenként” tételeződnek a munkaerőpiacról kiszoruló csoportok.
  • megnézik, hogy a jelenlegi szociálpolitika – mely közvetve vagy közvetlenül számos társadalmi csoport érdekeivel találkozik – mennyiben stabilizálja a társadalmi egyenlőtlenségeket, és járulhat hozzá az egyenlőtlenségek növeléséhez és konzerválásához
  • megvizsgálják, miért nem váltak fenntarthatóvá az elmúlt években a szegénység csökkentését helyi szinten kezelni kívánó programok. A jelentős eredmények ellenére ugyanis hiányzik a szegénységcsökkentést stratégiai módon kezelő szemlélet, és ez elsősorban arra vezethető vissza, hogy a programokat megvalósító középosztály maga is súlyos társadalmi deficittel küzd.
  • egy alföldi kisváros példáján keresztül bemutatják, hogyan hat egy kisvárosi szociális földprogram a szegények helyi társadalmi integrációjára, ezen keresztül helyi identitására, önképére és a közösségen belüli megítélésére. Képes-e egy projekt alapú innovatív fejlesztés a helyi társadalmi viszonyok átalakítására?
  • választ keresnek arra, különbözik-e a politika szerinti „helyes”, „meritokratikus” szegénykép a helyi társadalomban élő hétköznapi szegényképtől.
  • bemutatják, hogy a Jobbik 2011-es gyöngyöspatai sikeres mozgósításának, és általában a nacionalizmus új formáinak sikeréhez hogyan járult hozzá az, hogy társadalmi szereplők új keretbe helyeztek gazdasági és társadalmi okokra visszavezethető ellentéteket.

Részletes program

Moderátor: Prószéky Gábor, az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatója

10:00 Husz Ildikó: Szegénység elleni programok mint foglalkoztatási projektek

Husz Ildikó, az MTA TK tudományos főmunkatársa, az EFOP 1.4.1-15. Gyerekesély- kutatási program vezetője. Kutatási területe a családszociológia, demográfia, társadalmi egyenlőtlenségek további információk

10:20 Szikra Dorottya: Távolodás ez európai szociális modelltől - a szegénység társadalompolitikája

Szikra Dorottya, az MTA TK Szociológiai Intézet tudományos főmunkatársa, kutatási területe az összehasonlító szociálpolitika további információk

10:40 Kovách Imre: Ki jár jól a szegénységgel? – elosztási mechanizmusok, integráció

Kovách Imre, az MTA TK Szociológiai Intézet tudományos tanácsadója, az MTA doktora, az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a mai magyar társadalomban kutatási projekt vezetője. Kutatási területe a vidék- és településszociológia, társadalmi rétegződés és integráció. további információk

11-11:20 Kérdések, válaszok, vita

11:20-11:30 Kávészünet

11:30 Feischmidt Margit: A szegénység kisajátítása és szimbolikus újrakeretezése. A nacionalizmus új formáinak társadalmi hátteréről

Feischmidt Margit az MTA TK Kisebbségkutató Intézet tudományos főmunkatársa, a Társadalmi konfliktusokra adott identitáspolitikai válaszok kutatási projekt vezetője. Kutatási területe az etnicitás, interetnikus kapcsolatok, nacionalizmus, nemzeti kultúra és kulturális emlékezet. további információk

12:00 Csurgó Bernadett: Szegénység és helyi közösség: lokális programok és helyi képzetek a szegénységről

Csurgó Bernadett az MTA TK Szociológiai Intézet tudományos főmunkatársa, a Kulturális örökség és vidékfejlődés projekt vezetője. Kutatási területe a vidékszociológia, város-vidék kapcsolatok, vidéki nők, fejlesztéspolitika. további információk

12:10 Tamás Pál: Paternalista szerepkényszer a magyar szegénységpolitikában

Tamás Pál az MTA TK Szociológiai Intézet ny. tudományos főmunkatársa, az MTA doktora, a Lomonoszov Egyetem vendegprofesszora további információk

12:30 Kérdések, válaszok, vita

12:50-13:00 A konferencia összefoglalása, lezárása

A konferencián való részvétel ingyenes, regisztrációhoz nem kötött.

Sajtóinformáció: Schenk Borbála, MTA TK kommunikációs vezető, +3670 6859760