Fiatal kutatói álláspályázat az MTA TK Szociológiai Intézetben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

Főigazgatója pályázatot hirdet

fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére

az MTA TK Szociológiai Intézetben

Feladatkör:

 • Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetében az alábbi kutatási témában:

A migráció aktuális trendjei. Az utóbbi években jelentősen megnőtt a Magyarországról más országokba irányuló migráció (tanulás, munka, gyakorlat szerzése stb. indíttatású hosszabb vagy rövidebb külföldi tartózkodás). A globalizáció, az egyre általánosabbá és elterjedtebbé váló európai-amerikai kulturális minta hazai terjedése, a nyugat-európai munkaerő-hiány hozzájárult, hogy a magyarok versenyképes szereplőként jelenjenek meg a külföldi munkaerőpiacon. A hazai jövedelmi viszonyok pedig mintegy taszító tényezőként felgyorsították az elvándorlás mértékét. Arról, hogy mennyi ezen migránsok tényleges száma, hogy milyen tervekkel hagyták el az országot (mik voltak a taszító és a vonzó tényezők), mennyire sikeresek, hogyan illeszkedtek be, milyen hosszúra tervezik a külföldi tartózkodást egyre több kvantitatív és kvalitatív kutatás foglalkozik. Az első eredmények azt jelzik, hogy e migránsoknak speciális csoportjai különíthetők el.  A fiatal kutató feladata ennek a folyamatnak a vizsgálata, nem csak az egyéni szinten, hanem a migrációt kiváltó vagy éppen korlátozó társadalompolitikák terén is.

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi végzettség;
 • Doktorandusz vagy doktorjelölt hallgatói jogviszony;  
 • Legalább középfokú angol nyelvvizsga és a szakirodalom készségszintű olvasása angol nyelven;
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • Két-három oldalas kutatási terv benyújtása, amelynek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét két évre lebontva.

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.

Előnyt élveznek:

 • Azonos vagy hasonló témájú PhD-disszertációs témával rendelkezők
 • Szociológia diplomával rendelkezők
 • Legalább középfokú német, olasz, vagy francia nyelvtudással rendelkezők
 • A szaktudományos publikációkkal rendelkező pályázók.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát;
 • A pályázati feltételekben foglaltaknak megfelelő kutatási tervet (max. 3 oldal);
 • A legjobbnak tartott magyar és (ha már van) angol nyelvű publikációja elektronikus példányát;
 • Végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • Nyelvtudást igazoló okirat másolatát.

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje:

2017. június 19. hétfő 12 óra.

A pályázatot egy példányban elektronikus úton kérjük eljuttatni az MTA TK Szociológiai Intézet szi.igazgato@tk.mta.hu címre. Kérjük, az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató 2017 SZI.

A pályázat elbírálásnak határideje:

MTA TK belső határidő: 2017. július 07. MTA döntés határideje: 2017. július 31.

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés. A szóbeli elbeszélgetés tervezett időpontja 2017. június 27. (alternatív időpontok biztosítására nincs lehetőség)

A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V.26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2017. (I.10.) számú határozata rendelkezik, letölthető a http://tk.mta.hu/uploads/files/2_2017_I_10_elnoki_hatarozat_fiatal_kutatoi_allashelyek_betoltese.pdf.

A munkakör 2017. szeptember 1-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés maximum 2019. augusztus 31-ig szól négyhónapos próbaidővel.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

P.Tóth Tamás, tudományos titkár, MTA TK Szociológiai Intézet.

e-mail: ptoth.tamas@tk.mta.hu