Fiatal kutatói álláspályázat az MTA TK Poltitikatudományi Intézetben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont

Főigazgatója pályázatot hirdet

fiatal kutatói közalkalmazotti munkakör betöltésére

az MTA TK Politikatudományi Intézetben

Feladatkör:

Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézetében, a Demokrácia és Politikaelméleti Osztályon, kutatásvezető irányításával:

 • a kutatáshoz kapcsolódó segédmunkatársi, kutatói, szervezési és menedzsment feladatok végzése,
 • részvétel a tudományos osztály és az Intézet egyéb operatív tevékenységeiben,
 • részvétel tudományos publikációk elkészítésében.

Kutatási téma: civil társadalom és a demokratikus intézmények minősége

A modern politikai rendszerekről folytatott viták központi témája a demokrácia és a civil társadalom változó kapcsolata. A viták egyik leggyakoribb állítása szerint a demokratikus intézmények minősége azok civil társadalmi beágyazottságától függ, és ennek a beágyazottságnak a gyengülése a demokrácia kiüresedésével jár együtt. Ugyanakkor ez az állítás számos olyan előfeltevéssel él, amelyek tisztázása további kutatások alapjául szolgálhat. Egy erős civil társadalom feltétlenül a demokrácia támasza, vagy létezhet antidemokratikus civil társadalom? A civil társadalom mely szereplői kulcsfontosságúak a demokrácia szempontjából: a hagyományos érdekképviseletek, a társadalmi mozgalmak, a professzionális civil szervezetek vagy éppen a politikai pártok? Milyen különbségek figyelhetők meg a demokrácia és a civil társadalom kapcsolatában különböző demokráciatípusok és országok szerint, különös tekintettel Magyarországra és a kelet-közép európai régióra? A témában olyan új kutatásokra van szükség, amelyek az alapfogalmak tisztázására és a fenti kérdések empirikus, összehasonlító elemzésére épülnek, valamint kapcsolódnak a demokratikus rezsimek jövője körüli vitákhoz.

Pályázati feltételek:

 • egyetem, társadalomtudományi végzettség;
 • magas szintű angol nyelvtudás;
 • magas szintű statisztikai ismeret.
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • felső korhatár 30 év (kivételes esetekben 35 év);

Az alkalmazható kutatók felső korhatára 30 év, kivételesen 35 év. Az MTA esélyharmonizációs keretprogramja értelmében a 10 éven aluli gyermekeket nevelő kutatónő esetében a korhatár gyermekenként 2 évvel meghosszabbodik. A meghosszabbított korhatár érvényes a gyermeknevelési távollétet igénybe vevő, illetve a gyermeküket egyedül nevelő férfiakra is.

Előnyt élveznek:

 • Politikatudományi végzettség vagy kutatói tapasztalat

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • egy 2-5 oldalas kutatási tervet egy elképzelt kutatásról civil szervezetek és a demokrácia minősége témakörben.
 • a pályázó szakmai önéletrajzát és publikációs jegyzékét;
 • a legjobbnak tartott magyar vagy angol nyelvű publikációjának vagy tudományos dolgozatának (vagy TDK dolgozat, szakdolgozat) elektronikus példányát;
 • a végzettséget igazoló okirat másolatát;
 • a nyelvtudást igazoló okirat másolatát.

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet

1097 Budapest, Tóth Kálmán u.4.

A pályázat beérkezésének határideje: 2017. június 30. 17:00 óra

A pályázatot egy példányban, postai és elektronikus úton kérjük eljuttatni az MTA TK Politikatudományi Intézet, 1453 Budapest, Pf. 25. címre és a pti@tk.mta.hu e- mail címre.

Kérjük, a borítékon/elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Fiatal kutató PTI/2017.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2017. július 15.

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján. A beérkezett pályázatokat válasz e-mailben visszaigazoljuk, a pályázók közül azonban csak a szóbeli interjúra hívott jelentkezők kapnak visszajelzést 2017. július 1. és 10. között.

A fiatal kutató jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

A fiatal kutatói álláshelyek pályázati formában történő betöltésének részletes szabályairól a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 2/2017. (I. 10.) számú határozata rendelkezik, letölthetőhttp://tk.mta.hu/uploads/files/2_2017_I_10_elnoki_hatarozat_fiatal_kutatoi_allashelyek_betoltese.pdf  linkről.

A munkakör 2017. szeptember 1.-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A kinevezés határozott időre szól, egy évre, ami hosszabbítható, négyhónapos próbaidővel.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Körösényi András tudományos osztályvezető, korosenyi.andras@tk.mta.hu