Belső ellenőri álláspályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont
Főigazgatója pályázatot hirdet
belső ellenőr közalkalmazotti munkakör betöltésére

 

Feladatkör:

A belső ellenőr a feladatát a Kutatóközpont főigazgatójának közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el. Munkakörébe tartozó főbb feladatok – A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok, így különösen a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzések elvégzése, a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése, javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és teljesítményellenőrzések keretében gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok elvégzése a Kutatóközpont egészére vonatkozóan,  a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapítások, értékelések és javaslatok jelentésbe foglalása.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola vagy egyetem,
 • az Áht.70. § (4) bekezdésében meghatározott feltételek megléte
 •   a 28/2011. (VIII. 3.), A költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló NGM rendeletben meghatározott követelmények megléte
 • legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat
 •   büntetlen előélet, cselekvőképesség, munkaköri orvosi alkalmasság
 •   magabiztos Word, Excel használat,
 •   vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

Elvárt kompetenciák:

 • önálló, precíz munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz
 • ABPE regisztrációról szóló igazolás
 • a végzettséget igazoló okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatai       a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek.

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje:

2018. április 20.

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni Dr. Schenk Borbála főigazgatói titkárságvezető részére a titkarsag@tk.mta.hu e-mail címre. Az e-mail tárgyában tüntessék fel: „BELSŐ ELLENŐR”

A pályázat elbírálásnak határideje:

2018. április 27.

A pályázat elbírálásnak módja:

A beküldött pályázati anyag és szóbeli elbeszélgetés alapján. A legjobb pályázókat szóbeli elbeszélgetésre hívjuk, erről a kiválasztott pályázók értesítést kapnak. A pályázattal kapcsolatban írásos visszajelzést csak a szóbeli fordulóra kiválasztott pályázóknak küldünk.

Az állás betöltése:

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető. A jogviszony határozott idejű, két évre szóló közalkalmazotti jogviszony teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A próbaidő 4 hónap. Bérezés megegyezés szerint.

Amennyiben kérdése van a pályáztatott munkakörrel kapcsolatban:

dr. Schenk Borbála, főigazgatói titkárságvezető ad tájékoztatást a titkarsag@tk.mta.hu címen.