Közelgő események

Kiemelt hírek

Gyakorlati felhívás A realizmus paradoxona programba!

Politikatudományi Intézet

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra BA, illetve MA képzésben részt vevő diákok számára A realizmus paradoxona című, 2015 szeptembere óta folyó politikaelméleti projekt keretében (http://realism.tk.mta.hu/en). A gyakornok feladata a PTI Demokrácia- és Politikaelméleti Osztályon folyó „A realizmus paradoxona"” c. kutatási projekthez kapcsolódó tudományos teendők ellátása. A gyakornok a politikai realizmus elméletének bizonyos problémáival kapcsolatos kutatásokba kapcsolódik be. A szeptember 22. és december 15. közötti időszakra meghirdetett pozíció önálló kutatómunkából és hetente csütörtök 15-17 óra között tartott kutatócsoporti megbeszéléseken való részvételből áll, melyet a projektet vezető kutatóval (Szűcs Zoltán Gábor) való megállapodás szerinti beosztás mellett kell ellátni. 

Gyakornoki felhívás a Magyar Közpolitika és az Európai Unió projektbe!

Politikatudományi Intézet

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézete pályázatot hirdet szakmai gyakorlatra BA, illetve MA képzésben részt vevő diákok számára. A gyakornok feladata a PTI Kormányzás és Közpolitika osztályán induló „A magyar közpolitika és az Európai Unió” c. kutatási projekthez kapcsolódó tudományos teendők ellátása. A gyakornok a magyar törvényalkotás európaizációjával, az európai szintű jogszabályok hazai gyakorlatba ültetésével kapcsolatos kutatásokba kapcsolódik be. A 3 hónapra meghirdetett pozíció heti munkaideje 10 óra, melyet a projektet vezető kutatóval (Bíró-Nagy András) való megállapodás szerinti beosztás mellett kell ellátni. Az Intézet a gyakornoki munkát igazolja a felsőoktatási intézmények számára. A gyakornok számára az Intézet anyagi juttatást nem biztosít.

Gyakornoki felhívás a Politikai Vezetéskutató Programba!

Politikatudományi Intézet

A 2015/16. akadémiai év tavaszi szemeszterében hagyományteremtő céllal meghirdetett „Politikai Vezetéskutató Program” a 2016/17-es tanév őszi szemeszterében is meghirdetésre kerül. A gyakornokok a Politikai vezetés kutatócsoport munkájában vesznek részt. A leendő gyakornokok feladata két elemből áll. Egyfelől segédkeznek a kutatócsoporton belüli egyéni és csoportos kutatásokban (angol/magyar nyelvű szakirodalom feldolgozása, összefoglalása és/vagy kvalitatív/kvantitatív adatgyűjtés, adatelemzés). Másfelől a gyakornokok egyéni „mini”, „pilot” kutatási projektet kell vezetniük egy előre meghatározott témában, részterületen.