MTA TK kutatók nyertes NKFIH kutatási témapályázatai

Az NKFIH kutatási pályázatain az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatóinak 12 pályázata részesült támogatásban.

Nyertes kutatási projektek:
Hollán Miklós: Büntetőjogunk szabályozási újdonságai – a jogtudatban - futamidő: 36 hónap - támogatás: 20964 e Ft

Tóth Mihály: Konzorcium, fő p.: A punitív büntetőpolitika hatása a büntetéskiszabásra és ennek költségvetési hatása - futamidő: 24 hónap - támogatás: 1763 e Ft

Csizmady Adrienne: A várostervezés szociológiája - várostervezés és társadalom - futamidő: 25 hónap - támogatás: 17237 e Ft

Durst Judit: Társadalmi mobilitás és etnicitás: Az iskolai sikeresség útjai, kimenetei és rejtett költségei - futamidő: 25 hónap- támogatás: 17237 e Ft

Sebők Miklós: A kormányzás és a közpolitikai döntések minősége: Egy Big Data megközelítés  - futamidő: 24 hónap - támogatás: 5411 e Ft

Körtvélyesi Zsolt: A kisebbségi jogok erősítése Európában a csoportos perlés lehetőségével  - futamidő: 48 hónap - támogatás: 13955 e Ft

Fekete Balázs: A jogosultság kultúra hiánya a közép-európai jogi kultúrákban. Mítosz vagy valóság? - futamidő: 36 hónap - támogatás: 12900 e Ft

Kristóf Luca: Cirkuláció és disszenzus a magyar kulturális elitben - futamidő: 24 hónap - támogatás: 8418 e Ft

Hajdu Gábor: Az abortuszszabályozás szigorításának hatása az újszülöttek egészségére, valamint a gyerekek és a szülők gazdasági, társadalmi jellemzőire - futamidő: 36 hónap - támogatás: 6103 e Ft

Csata Zsombor: Az etnikai gazdaság intézményesülésének a kísérletei a romániai és a szlovákiai magyarok körében - futamidő: 48 hónap - támogatás: 28410 e Ft

Szalma Ivett: A fertilitással kapcsolatos ismeretek és az ismeretátadás hatékonysága - futamidő: 36 hónap - támogatás: 15216 e Ft

Körtvélyesi Zsolt: Kollektív eljárások a kisebbségi csoportigények szolgálatában - futamidő: 36 hónap - támogatás: 15216 e Ft

Tovább

Kiemelt hírek

Megjelent a Források a romániai magyar kisebbség történetéhez könyvsorozatunk újabb kötete, Holtvágányon. A Ceaușescu rendszer magyarságpolitikája II. 1974--1989. Összeállította, bevezető Novák Zoltán Csabától, Pro-Print, Csíkszereda, 2017.

Kisebbségkutató Intézet

A Román Kommunista Párt magyarságpolitikáját folyamatosan változó kül- és belpolitikai tényezők befolyásolták. Hogyan és miért változott a magyarságpolitika a Ceaușescu-rezsim éveiben? Melyek voltak e politika sorsfordító mozzanatai? Milyen tényezők befolyásolták a nemzetiségpolitikában a radikális változásokat? Milyen ideológiai, gazdasági folyamatok határozták meg a korszakot? Hogyan épült le a romániai magyar kisebbségi intézményrendszer? Hogyan alakult a hatalom és az értelmiség viszonya? Milyen szerepet játszott ebben a Magyarország és Románia közötti kapcsolat? Miként jelent meg a magyarságpolitika a Securitate munkájában?

Megjelent a Múltunk könyvsorozatunk újabb kötete, Pál János: Ellenállás, alkalmazkodás, kiszolgálás. Az Unitárius Egyház szerepkörei (1945-1965). Pro-Print, Csíkszereda, 2017.

Kisebbségkutató Intézet

Az államszocializmus berendezkedése Romániában teljesen átalakította az ország politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyait. A társadalom kommunista ideológia szerinti erőszakos átszervezése az Unitárius Egyház életében is jelentős fordulatot eredményezett. A könyv arra keres választ, hogy a totalitárius állam által kezdeményezett társadalomátalakító intézkedések milyen hatással voltak az egyház intézményeire és szerepköreire, illetve utóbbi miként reagált a hatalomnak a társadalom teljes körű ellenőrzés alá vonásának törekvésére? Sikerült-e megőriznie önállóságát, működési autonómiáját, vagy pedig beépült a totalitárius állam intézményrendszerébe?

Vezetéskutató gyakornoki felhívás

Politikatudományi Intézet

A Politikai Vezetéskutató Gyakornoki Program keretében a pályázóknak lehetőségük lesz a Politikai vezetés kutatócsoport munkájában, mindennapi tevékenységében való részvételre, valamint részben önállóan végzendő elemző- és kutatómunkára is. A gyakornokok a kutatócsoport elméleti - (a vezetés és a demokrácia kapcsolata, a hatékony és morális vezetés ellentmondása, vezetéselméletek) és empirikus kutatásaiba (adott vezetők és vezetési szituációk elemzése) egyaránt bekapcsolódhatnak.

MINORITY RIGHTS AND POLITICAL COMMUNITIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

Kisebbségkutató Intézet

MINORITY RIGHTS AND POLITICAL COMMUNITIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

on Tuesday, 5th September 2017

Organized by the Institute for Minority Studies, Centre for Social Sciences HAS, Minority Rights Research Group, Institute for Legal Studies, Centre for Social Sciences HAS and the University of Glasgow, School of Social and Political Sciences.